fot. twitter.com

Zmarła Olga Johann

Życzliwa, ciepła osoba, wychowawca młodzieży, wielka patriotka – tak zmarłą dziś rano Olgę Johann wspominają przyjaciele. Przez ostatnie kilka lat Olga Johann była radną miasta Stołecznego Warszawy.

Praca z młodzieżą, zwłaszcza tą trudną, była jej pasją. Z zawodu psycholog, przez kilkanaście lat dyrektorowała Poradni Wychowawczo–Zawodowej w Warszawie.

Olga Johann napisała szereg publikacji na temat problemów dzieci i młodzieży. W latach 1990-91 pracowała w Ministerstwie Edukacji, gdzie nadzorowała prace kuratorów oświaty.

Angażowała się też w działalność polityczną. Od 2002 do 2006 roku zasiadała w Radzie Województwa Mazowieckiego, wybrana z listy Prawa i Sprawiedliwości. Potem została radną miasta Stołecznego Warszawy jednocześnie pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Rady.

Będąc radną walczyła o dekomunizację warszawskich ulic, zabiegając jednocześnie o upamiętnienie bohaterów narodowych, w tym żołnierzy wyklętych. Domagała się usunięcia z Pragi Pomnika Braterstwa Broni tzw. Czterech Śpiących, i wzniesieniu na jego miejscu pomnika rotmistrze Witolda Pileckiego. Była inicjatorką uchwały antyalkoholowej, która miała w założeniu ograniczyć ilość punktów sprzedaży alkoholu w stolicy.

TV Trwam News/RIRM

drukuj