fot. twitter.com

Wzrost nakładów na służbę zdrowia

Wzrosną nakłady na służbę zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy o opiece zdrowotnej. Jego celem jest między innymi stopniowe zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025r.

Od 2 października trwa protest lekarzy rezydentów. Domagają się oni zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8 proc. PKB w ciągu trzech lat. Jednak, jak odpowiada minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, obecnie jest to po prostu niemożliwe. Według przyjętego projektu w 2018r. na ochronę zdrowia ma być przeznaczone ponad 4,6 proc. PKB.

Jak podkreśla poseł PiS Gabriela Masłowska, obecny system opieki jest nieefektywny i trzeba to zmienić.

– Jest on niedoskonały. Jak pokazują badania europejskie, system podstawowej opieki w Polsce nie działa sprawnie, nie jest efektywny, nie zabezpiecza odpowiedniej jakości leczenia – mówi Gabriela Masłowska.

Jak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 2015r. mniej na ochronę zdrowia niż Polska przeznaczały tylko takie kraje jak Litwa, Korea Płd., Turcja, Łotwa oraz Meksyk. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia oznacza podwyżki nie tylko dla lekarzy, ale również dla reszty personelu medycznego.

– Poza taką podstawową opłatą z Narodowego Funduszu Zdrowia, poza budżetem powierzonym będzie możliwość korzystania przez świadczących usługi lekarzy, cały zespół, także pielęgniarkę i położną pracujących w Podstawowej Opiece Zdrowotnej z dodatków motywacyjnych, finansowych za jakość świadczonych usług, za efekty ich pracy. Chodzi o to, aby motywować lekarzy pracujących w POZ do lepszej, skuteczniejszej pracy. Oni mają objąć pacjenta opieką kompleksową i ciągłą, to nie może polegać na jednej wizycie. Można powiedzieć, że jest to opieka koordynowana nad pacjentem przez całe jego życie – wyjaśnia Gabriela Masłowska.

Dzięki zwiększeniu nakładów publicznych na finansowanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, NFZ będzie mógł zakontraktować większą ich liczbę. Oznacza to krótsze kolejki i zmniejszony okres oczekiwania na wizytę. Według założeń projektowych niektóre zmiany w służbie zdrowia wejdą w życie już 1 grudnia bieżącego roku.

TV Trwam News/RIRM

drukuj