fot. flickr.com

Wyższe premie dla młodych rolników na rozpoczęcie działalności rolniczej

Młodzi gospodarze będą mogli liczyć na wyższe premie w przypadku ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie samodzielnej działalności rolniczej. Ich kwoty podwyższono w tym roku do 150 tys. zł. Nabór wniosków ruszy w najbliższy piątek 31 maja.

O wsparcie będą mogli ubiegać się rolnicy w wieku nie więcej niż 40 lat i z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Jeżeli ich nie maja, powinni je uzupełnić w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wnioskujący o premię muszą też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o pomoc.

O innych warunkach, jakie trzeba spełnić, by otrzymać premię mówi rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Paweł Mucha.

– Jednym z warunków przyznania 150 tys. złotych premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy kwestii powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest niższa niż krajowa, gospodarstwo wówczas musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Co ważne maksymalna powierzchnia gospodarstwa nie może być większa niż 300 ha – podkreśla Paweł Mucha.

Ponadto przynajmniej 70 proc. jego minimalnej wielkości musi stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. Premia będzie wypłacana w dwóch ratach. Nabór wniosków potrwa od 31 maja do 29 czerwca.

RIRM

drukuj