fot. wikipedia.org

Wieliczka: ponad 1 mln 863 tys. osób odwiedziło zabytkową Kopalnię Soli

Ponad 1 mln 863 tys. turystów, czyli o 7 proc. więcej niż rok wcześniej, odwiedziło w zeszłym roku Kopalnię Soli w Wieliczce. W ramach prac renowacyjnych górnicy zabezpieczyli 12 podziemnych zabytkowych komór oraz przebudowali 3,2 km chodników.

„Był to kolejny rekordowy rok w historii kopalni. Cieszy nas, że zachwyt nad podziemną Wieliczką dociera w najdalsze zakątki ziemi promując Polskę w świecie” – ocenił Zbigniew Zarębski, prezes Kopalni Soli „Wieliczka”.

Spośród ponad 1 mln 863 tys. gości, którzy w zeszłym roku odwiedzili wielicką kopalnię, największą grupę stanowili Polacy, ale wielu było też gości z zagranicy. Najliczniej przyjeżdżali Brytyjczycy (154 tys.), Włosi (87 tys.), Hiszpanie (84 tys.), Niemcy (79 tys.) i Francuzi (75 tys.).

Damian Konieczny, prezes Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna zwrócił uwagę, że turyści odwiedzają kopalnie praktycznie przez cały rok – w ostatnich latach wyraźnie straciło na znaczeniu zjawisko sezonowości ruchu turystycznego.

„Kopalnię można zwiedzać przez 12 miesięcy, niezależnie od pogody. Nic zatem dziwnego, że w podziemnej Wieliczce spłaszczenie sezonu jest szczególnie widoczne – coraz więcej grup przyjeżdża jesienią i zimą – i w tym kierunku zmierzamy z organizacją całego ruchu” – zaznaczył Zbigniew Konieczny.

Według statystyk w 2019 roku w wielickich podziemiach odbyło się w sumie ponad 300 różnorodnych imprez i wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 11 tys. osób. Ponad 6,3 tys. kuracjuszy przyjęło też uzdrowisko funkcjonujące w podziemnych komorach, w oddaleniu od turystycznych szlaków. Byli to nie tylko Polacy, ale także m.in. pacjenci z Chin, Kanady, Szwajcarii, Izraela, Ukrainy. Rosnącym zainteresowaniem cieszy się tężnia solankowa, którą w minionym roku odwiedziło ponad 234,3 tys. osób.

Jak ocenił prezes kopalni, licznie zwiedzający zabytek goście przyczyniają się do realizacji szeregu prac górniczych, które mają na celu bezpieczne funkcjonowanie obiektu obecnie i w przyszłości, zapobieganie zagrożeniom naturalnym i niwelowanie skutków wielowiekowej eksploatacji.

„Dzięki środkom między innymi z szeroko rozumianej turystyki możemy zabezpieczać komory oraz chodniki, prowadzić inwestycje, modernizować infrastrukturę i tym samym podnosić poziom bezpieczeństwa obiektu oraz przebywających w nim ludzi” – wskazał Zbigniew Zarębski.

W zeszłym roku górnicy zabezpieczali 12 zabytkowych komór oraz przebudowali 3,2 km chodników.

„Z jednej strony kontynuowane były prace górnicze, z drugiej projektowane kolejne wieloletnie inwestycje, szczególnie te związane z górniczymi szybami Kościuszko, Kinga i Daniłowicz. Główne działania ukierunkowane były na aktualizację analiz i dokumentacji związanych z szybami, planowanie szeregu inwestycji związanych m.in. z przenoszeniem infrastruktury technicznej z szybu Kościuszko, przebudową tego szybu oraz montażem w nim wyciągu szybowego, a także budową centrum logistycznego” – wyjaśnił Jarosław Malik członek zarządu ds. technicznych Kopalni Soli „Wieliczka”.

Najwięcej prac kopalnia prowadzi na poziomach II, III i IV. Wśród zabezpieczanych w 2019 roku wyrobisk były zarówno te znajdujące się poza turystycznymi szlakami, jak i komory Trasy Turystycznej, Muzeum Żup Krakowskich i rejonu Grot Kryształowych.

Materiały zabezpieczające służące do wzmocnienia przestrzeni wyrobisk (kotwy, drewno) stosowano między innymi w komorach Pieskowa Skała, Russeger VI, Geramb, Freitag, Saulenfels. Zakończyło się między innymi zabezpieczenie komór Baum.

W ramach minimalizowania zagrożenia zawałowego podsadzono 42 tys. m kw. pustek w 36 wyrobiskach. Z kolei prace iniekcyjne, czyli doszczelniające górotwór mieszaninami iłowo-centowymi celem ochrony przed dopływem wody, koncentrowały się między innymi w rejonie Kloski-Colloredo, a także na IX poziomie, najgłębszym w kopalni, którego zabezpieczenie zakończono.

Na powierzchni koncentrowano się na pracach projektowych związanych z infrastrukturą, służących między innymi dostosowaniu kopalni do potrzeb wzrastającego ruchu turystycznego i rosnących wymogów bezpieczeństwa. Zakończyło się projektowanie nowoczesnego Centrum Obsługi Turystów, zagospodarowania terenu tężni solankowej i parkingów na obrzeżach Parku św. Kingi.

Wielicka kopalnia działa nieprzerwanie od połowy XIII wieku. W ciągu siedmiu stuleci na dziewięciu poziomach sięgających do 327 metrów w głąb wydrążono 26 szybów i wybrano sól z 2040 komór. Pod Wieliczką powstał labirynt liczący prawie 300 km korytarzy. Zorganizowany ruch turystyczny odbywa się od końca XVIII w. W 1978 r. kopalnia została wpisana na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

PAP

drukuj