(fot. PAP)

Większa ochrona małoletnich ofiar przestępstw seksualnych

Wydłużenie okresów przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz szerszą ochronę prawną małoletnich ofiar takich czynów przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego, która dziś weszła w życie.

Nowelizacja stanowi, że przedawnienie karalności przestępstw przeciw wolności seksualnej i obyczajności – jeśli pokrzywdzonym jest małoletni – nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia. Według dotychczasowych przepisów przedawnienie takie nie mogło nastąpić „przed upływem pięciu lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat”.

Ponadto zmiana rozszerzyła ochronę małoletnich w przypadku niektórych przestępstw. Dotychczas karane było utrwalanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii z udziałem osoby w wieku poniżej 15 lat. Zgodnie z ustawą przestępstwem są też takie czyny w odniesieniu do małoletnich – do osiągnięcia przez nich pełnoletniości, czyli 18. roku życia.

Przepisy odnoszące się do prostytucji nieletnich przewidywały dotąd karalność działań podejmowanych z „inicjatywy innej osoby niż małoletni”. Nowelizacja nie uzależnia jednak odpowiedzialności karnej od tego, z czyjej inicjatywy dochodzi do karalnych zachowań seksualnych, za które grozi do pięciu lat więzienia.

W przypadku produkcji, utrwalania, sprowadzania i przechowywania w celu rozpowszechniania m.in. treści pornograficznych z udziałem małoletniego zagrożenie karą wzrosło do 12 lat więzienia. Dotychczas było to do ośmiu lat. Wprowadzono też karanie uczestników tzw. przedstawień pornograficznych z udziałem małoletnich.

Nowelizacja zwiększa wymiar kary za publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy. Sprawca ma podlegać karze grzywny, ograniczeniu wolności albo karze do dwóch lat więzienia – dotychczas było to do roku więzienia.

Zapisano również, że za nakłanianie innej osoby do prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz ułatwianie tego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi do pięciu lat więzienia. Wcześniej czyny te były zagrożone karą do trzech lat. Nowelizacja doprowadza do zgodności polskich regulacji z postanowieniami Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

PAP

drukuj