Wiara przeżywana najwznioślej

Wypowiedź dla Radia Maryja ks. bp. Wacława Depo, arcybiskupa metropolity częstochowskiego.

Dziękujemy  Bogu, że już na początku przeżywanego przez nas Roku Wiary możemy nawiedzić groby apostolskie. Poczynając od św. Piotra, a kończąc na błogosławionym Janie Pawle II. Tam będzie się modlić Rodzina Radia Maryja. Będzie prosić  o ożywienie ducha wiary, o świadectwo dla waszej codzienności. Bardzo ważnym darem jest również spotkanie z aktualnym następcą św. Piotra – Papieżem Benedyktem XVI, który nas mobilizuje do tego, żeby wiara była nie tylko przekazywana i ukazywana, ale żeby była przez nas najwznioślej przeżywana.

Chciałbym podkreślić, że Ojciec Święty, dziś już błogosławiony Jan Paweł II, będąc członkiem Soboru Watykańskiego II wiedział, jaką rolę do spełnienia mają dzisiaj środki społecznego przekazu. Rozumiał też znaczenie powstających rodzin, czy rozgłośni radiowych, za pomocą czasopism, czy telewizji. Dlatego nie dziwimy się, że w jego posłudze ewangelizacyjnej te wszystkie środki miały bardzo mocne znaczenie. Było to spełnienie nakazu misyjnego Chrystusa, żeby docierać z Ewangelią, aż po krańce ziemi i na możliwe sposoby. Pierwszym odczytywania znaków czasu, jeszcze sprzed wojny, jest św. Maksymilian Maria Kolbe, którego idee do tej pory są właściwie do zrealizowania. To wybitna postać naszej historii. Jego pomysły do tej pory wymagają realizacji również na ziemi polskiej, głównie przez ośrodek Niepokalanów. Z pewnością również on jest rozpowszechniany.

Myślę, że Jan Paweł II, który był członkiem Soboru Watykańskiego II, jednym z jego ojców, z pewnością przypisywał środkom społecznego przekazu wielką rolę w rozpowszechnianiu Ewangelii i w dotarciu do jak najszerszego kręgu adresatów. Dlatego jego pielgrzymki apostolskie miały zasadniczy charakter  utwierdzania ludzi w wierze. One się spełniały poprzez jego spotkania z dziennikarzami, już na pokładach samolotu, a później dla upowszechniania  jego myśli, nauczania poprzez wszystkie przekazy.

Myślę, że pielgrzymka ma zawsze charakter ewangelizacyjny, a więc osobistego i wspólnotowego przylgnięcia, opowiedzenia się po stronie Chrystusa, jak również świadectwa o tej prawdzie, że jesteśmy i należymy także do Niego.

Chciałbym podkreślić, że dzisiaj, kiedy niektóre ośrodki czy media, bogate poprzez swoje korporacje posiadają również określone grupy ludzi, które utrudniają nam przebicie się do naszych wiernych. Powiedzmy sobie wprost, że te ośrodki zjednoczyły się przeciwko Kościołowi poprzez swoje bogate środki. Nasza telewizja, czy radio nie mają zbytniej siły, chociażby od strony finansowej, a te progi zostały teraz drastycznie podwyższone. Dlatego wydaje mi się, że mocna, ufna wiara i modlitwa przy grobach grobów apostolskich jest nam potrzebna. żeby stawiać głośno sprawę naszej obecności i naszego słowa do mówienia prawdy.

Myślę, że Ojciec Święty wychodzi z bardzo podstawowego faktu, że Kościół jest wielką rodziną. Dlatego tak ważne jest, żeby prawda była przekazywana przez kolejne pokolenia i żeby docierała do szerokiego spectrum słuchaczy i odbiorców. Dlatego papieskie słowa o wdzięczności są uznaniem tego dobra, które jest naszym udziałem i trzeba za to wziąć odpowiedzialność poprzez decyzje utrzymania tego radia i przekazywania tej prawdy jak najdłużej.

Wypowiedź ks. bp. Wacława Depo, arcybiskupa metropolity częstochowskiego.

RIRM 

drukuj