Węglokoks złożył ofertę odkupu aktywów produkcyjnych Huty Pokój

Katowicki Węglokoks, który wraz ze spółką zależną ma ponad połowę akcji Huty Pokój w Rudzie Śląskiej, złożył w środę zarządowi huty ofertę odkupu jej aktywów produkcyjnych. Węglokoks podtrzymał przy tym swoje wcześniejsze deklaracje dotyczące utrzymania produkcji i miejsc pracy w hucie.

Od wtorku grupa związkowców z Huty Pokój prowadzi akcję protestacyjną w siedzibie Węglokoksu. Domagają się realizacji postanowień zawartego we wrześniu porozumienia, które miało uratować i zapewnić stabilność działania rudzkiego zakładu. Część protestujących ogłosiła rozpoczęcie głodówki. Nie przekonują ich zapewnienia, że program naprawczy będzie kontynuowany.

W środę zarząd Węglokoksu ponownie oświadczył, że gwarantuje pracownikom Huty Pokój realizację programu naprawczego. Jednocześnie firma złożyła ofertę odkupu aktywów produkcyjnych huty. Decyzja o jej przyjęciu lub odrzuceniu należy teraz od zarządu Huty Pokój.

„Podtrzymując wszystkie uzgodnienia wynikające z podpisanej we wrześniu Umowy restrukturyzacyjnej, zarząd Węglokoksu złożył 4 grudnia ofertę zakupu części produkcyjnej rudzkiej spółki w ramach umorzenia części wierzytelności. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, zarówno huta, jak i przede wszystkim miejsca pracy w Rudzie Śląskiej będą uratowane. Oferta Węglokoksu SA zgodna jest z wyceną oraz scenariuszem restrukturyzacji, opracowanym przez wynajętą przez Hutę Pokój i Węglokoks renomowaną kancelarię” – podał w środę Węglokoks.

Węglokoks oraz należąca do niego Huta Łabędy mają łącznie 51 proc. udziałów w Hucie Pokój (udział samego Węglokoksu to ok. 15 proc.), 9 proc. należy do osób fizycznych, a pozostałe 40 proc. to akcje niezidentyfikowane – najprawdopodobniej będące w posiadaniu osób lub podmiotów zagranicznych.

Huta winna jest samemu tylko Węglokoksowi ponad 180 mln zł, a dług wobec banku PKO BP to ok. 50 mln zł. Od ponad roku huta nie spłaca swoich zobowiązań względem Węglokoksu.

„Węglokoks, ratując miejsca pracy i samą hutę, podpisał we wrześniu umowę konsorcjum, w ramach której zakupił dla Huty Pokój wsad do produkcji za kolejnych 50 mln zł. Tym samym zaangażowanie w jedną tylko hutę, w której Węglokoks posiada tylko 15 proc. akcji, wynosi już 230 mln zł. Od kilkunastu miesięcy huta w ogóle nie spłaca Węglokoksowi swoich zobowiązań. Zarząd katowickiej spółki zaproponował więc kolejny program ratunkowy polegający na repolonizacji huty i przejęciu aktywów produkcyjnych w zamian za umorzenie części zadłużenia. W ten sposób powstała Huta Pokój Profile Sp. z o.o., do której przeniesiony został majątek produkcyjny oraz pracownicy” – poinformował w środę Węglokoks.

Spółka podtrzymuje wszystkie uzgodnienia wynikające z podpisanej we wrześniu Umowy restrukturyzacyjnej. We wtorek Węglokoks tłumaczył, że opóźnienie w jej realizacji jest spowodowane wyłącznie przedłużającą się wyceną aktywów produkcyjnych, co w bezpośredni sposób wpływa na biznesplan nowego przedsiębiorstwa.

W drugiej połowie września w Rudzie Śląskiej podpisano porozumienie między hutą, Węglokoksem i związkowcami, przewidujące m.in. przeniesienie dwóch zakładów produkcyjnych Huty Pokój do nowej spółki Huta Pokój Profile i częściowe oddłużenie tej firmy wobec Węglokoksu. Umowa – jak wówczas informowano – ma zapewnić hucie ciągłość produkcji i uratować miejsca pracy. Strony zobowiązały się do współpracy i współdziałania w celu restrukturyzacji huty oraz jej zadłużenia. Ustalono też zakres i harmonogram działań restrukturyzacyjnych.

Obecnie związkowcy oceniają, że porozumienie nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, a miejsca pracy w hucie są zagrożone. Grupa Huty Pokój, której tradycje sięgają 1840 r., zatrudnia blisko 800 pracowników, wiele innych osób pracuje w firmach kooperujących.

PAP

drukuj