fot. flickr.com

UE powołała Europejski Urząd do spraw Pracy

Europejski Urząd do spraw Pracy – to nowa unijna agencja, która ma zacząć działać jeszcze w tym roku. Ma ona stać na straży przestrzegania przepisów regulujących mobilność pracowników. Ma też chronić przed nadużyciami.

Obecnie w Unii Europejskiej ponad 17 mln obywateli mieszka i pracuje w innym państwie członkowskim niż kraj ich obywatelstwa. 10 lat temu liczba ta była dwukrotnie mniejsza. To oznacza, że mobilność stała się stałym elementem życia Europejczyków. Stąd pomysł stworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy, czyli agencji UE, która będzie weryfikować, czy przepisy prawa w zakresie mobilności pracowników są sprawiedliwe, przejrzyste i proste – wskazuje dr Karolina Marchlewska-Patyk, ekspert od rynku pracy w UE.

Przede wszystkim ma być to takie miejsce wymiany informacji, dostarczania informacji zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom, szczególnie w zakresie ofert pracy, rekrutacji, szkoleń, ale także wszystkich kwestii związanych z mobilnością pracowników czy praktycznych informacji dotyczących praw i obowiązków związanych z zatrudnieniem, z zakładaniem działalności gospodarczej czy zamieszkaniem na terenie innego państwa – wyjaśnia dr Karolina Marchlewska-Patyk.

Europejski Urząd ds. Pracy wchłonie siedem innych instytucji. Ma wspomóc krajowe organy administracji we właściwym funkcjonowaniu, choć nie tylko.

– Ale także w sytuacjach wymagających pomocy czy mediacji w przypadku przedsiębiorstw restrukturyzowanych, a mających swoją siedzibę w różnych państwach członkowskich UE. W tym zakresie również ma mieć swoje miejsce i swój ważny głos – podkreśla dr Karolina Marchlewska-Patyk.

Obecnie swobodny przepływ pracowników na terenie Unii Europejskiej reguluje sporo odrębnych aktów prawnych. Wiele z nich jest w trakcie nowelizacji. Europejski Urząd do spraw Pracy ma zagwarantować, że przepisy będą egzekwowane w rzetelny sposób. Decyzję o jego utworzeniu podjęła w połowie lutego Komisja Europejska, Parlament Europejski i unijni ministrowie odpowiedzialni za kwestie zatrudnienia. Urząd ma zacząć działać jeszcze w tym roku.

TV Trwam News/RIRM

drukuj