Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

Trwają przygotowania Straży Ochrony Kolei do „Wielkiej Defilady”

 „Silni w sojuszach” to hasło wielkiej defilady, która odbędzie się 3 maja 2019 roku w Warszawie, dla uczczenia Święta Konstytucji oraz 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej i 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. W tym dniu na ulicach Warszawy obecni będą nie tylko żołnierze sił zbrojnych, ale również funkcjonariusze innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na terenie kraju, w tym Straży Ochrony Kolei.

Na zgrupowaniach w Sochaczewie i Warszawie-Wesołej do defilady, która odbędzie się w dniu 3 maja br. na Wisłostradzie przygotowują się: pododdział funkcjonariuszy SOK reprezentujący Straż Ochrony Kolei, funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei, funkcjonariusze SOK, którzy zaprezentują będące na wyposażeniu Straży Ochrony Kolei samochody patrolowe i terenowe oraz Mobilne Centrum Monitoringu.

W trakcie uroczystości zaprezentowane zostaną nowoczesne środki wyposażenia technicznego, broń palna najnowszej generacji, a także służące w Straży Ochrony Kolei psy służbowe patrolowo-obronne, które stanowią nieocenione wsparcie funkcjonariuszy SOK w realizacji nałożonych na formację ustawowych zadań.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w imieniu Państwa realizują zadania tożsame z zadaniami innych służb porządku publicznego. Zapewniają bezpieczeństwo na ponad 18 tys. km czynnych linii kolejowych, chronią zdrowie i życie ludzi oraz mienie na dworcach i stacjach kolejowych, w pociągach pasażerskich, a także towarowych, którymi przewożone są towary niebezpieczne i towary wysokiego ryzyka. Ujmują niebezpiecznych sprawców przestępstw, którzy stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, jak również osoby poszukiwane listami gończymi oraz osoby trudniące się przemytem towarów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze SOK reagują w każdym przypadku łamania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, stosując sankcje prawne wobec osób popełniających wykroczenia. W roku 2018 funkcjonariusze SOK przeprowadzili ponad 213,5 tys. interwencji. W tym wylegitymowali 101,6 tys. osób, pouczyli 72, 7 osób, ujęli 2,6 tys. sprawców czynów zabronionych, przeprowadzili blisko 900 prelekcji w placówkach oświatowych. Podczas wielkiej defilady „Silni w sojuszach” funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z dumą będą maszerować ulicami Warszawy reprezentując i kultywując wartości jednej z najstarszych formacji uzbrojonych w Rzeczypospolitej. Przypomnieć należy, że w roku ubiegłym formacja obchodziła jubileusz 100-lecia jej powołania.

SOK/RIRM

drukuj