Trwa wideokonferencja „Europa Karpat”

Do niedzieli potrwa wideokonferencja „Europa Karpat”. W licznych panelach dotyczących między innymi gospodarki, polityki zagranicznej czy współpracy kulturalnej uczestniczą ministrowie oraz parlamentarzyści z Polski i zagranicy.

Wideokonferencje rozpoczęła prezentacja „Atlasu Wyszehradzkiego”, który zawiera geograficzne, przyrodnicze, społeczne i gospodarcze spojrzenie na kraje Grupy Wyszehradzkiej. Pozycja została wydana w 30-lecie współpracy wyszehradzkiej.

Pierwszy panel pt. „30 lat Grupy Wyszehradzkiej. Nowe wyzwania” obejmował takie tematy jak: przyszłość Unii Europejskie, podobieństwa i różnice występujące w państwach V4 i wyzwania po 30 latach współpracy. Bardzo często wybrzmiewało słowo klucz: „integracja”.

– Integracja bardzo często nie może iść „top-down”. Nie może wychodzić od elit, a później dopiero za tym mają się integrować społeczeństwa. Czasami to działa. Natomiast najlepiej integracja działa, gdy wychodzi oddolnie – wskazał Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister spraw zagranicznych. W konferencji brali udział parlamentarzyści i ministrowie z państw Europy Środkowej: Czech, Węgier, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Węgier i Rumunii.

Podczas kolejnego panelu podjęto temat Europy Środkowej w środowisku międzynarodowym.

– Po rdzeniu, jakim w ostatnich pięciu latach była Grupa Wyszehradzka, doszły dwa dodatkowe formaty współpracy (tej naszej środkowoeuropejskiej), czyli Trójmorze i współpraca wschodniej flanki NATO – Bukaresztańska 9 – przypomniał Krzysztof Szczerski, minister w kancelarii prezydenta RP.

Uczestnicy rozmawiali także o wzroście znaczenia Chin po pandemii, Unii Europejskiej, wzroście potencjału militarnego Rosji oraz wpływie na Europę ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

– W tej chwili administracja amerykańska deklaruje jakby większe zainteresowanie Europą, ale my powinniśmy pamiętać o tym, że staraliśmy się przekonać USA, że nasza wspólnota tu w Europie Środkowej jest w interesie Stanów Zjednoczonych – podkreślił Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu.

Kolejny panel to: „Infrastruktura Północ-Południe 2040. Zielony Ład – Bezpieczeństwo na drodze. Bezpiecznie i blisko dla podróżnych. Bezpiecznie dla środowiska”.

– Tytuł, jakże obszerny, ale obejmuje wszystkie aspekty realizowanych przez nas przedsięwzięć transportowych – wyjaśnił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Uczestnicy mówili o realizowanych projektach m.in. szybkiej kolei łączącej państwa UE oraz drogach Via Carpatia, Via Baltica, A1 i S3.

Wideokonferencja Europa Karpat potrwa do niedzieli.

TV Trwam News

drukuj