W październiku przed nami wiele ważnych wydarzeń poza normalnym tokiem działania Radia Maryja i wszystkich dzieł powstałych przy Radiu Maryja, tym toruńskim centrum ewangelizacji.