Sąd Apelacyjny ws. Sawickiej

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoczął rozprawę apelacyjną byłej posłanki PO Beaty Sawickiej, skazanej w sądzie I instancji za korupcję na 3 lata więzienia. 

W apelacji obrona kwestionuje m.in. legalność całej operacji CBA i wnosi o uniewinnienie Sawickiej bądź o ponowny proces.

CBA zatrzymało Sawicką, ówczesną posłankę PO, w październiku 2007 r., gdy przyjmowała od udającego biznesmena agenta CBA 50 tys. zł. Zatrzymano też burmistrza Helu Mirosława Wądołowskiego, któremu zarzucono, że za łapówkę obiecał dokonać zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Helu.

W maju 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Sawicką na trzy lata więzienia, pozbawienie praw publicznych na cztery lata i 40 tys. zł grzywny, a Wądołowskiego – na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat i 20 tys. zł grzywny.

RIRM

drukuj