Rosja: Obraz Matki Bożej Częstochowskiej trafi do prawosławnej cerkwi

W uroczystość Wszystkich Świętych w Petersburgu zostanie poświęcona ikona Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz trafi do prawosławnej cerkwi „Wszystkich Świętych, Którzy Rozsławili Ziemię Sankt-Petersburską”  w Lewaszowie.

W kościele pw. św. Stanisława w Petersburgu zostanie odprawiona Msza św., podczas której zostanie poświęcona kopia ikona Matki Bożej Częstochowskiej.  Po Eucharystii uczestnicy wydarzenia udadzą się na memorialny cmentarz, gdzie obraz zostanie przekazany prawosławnemu proboszczowi dla ogólnej chrześcijańskiej czci.

– Niech Matka Boska Częstochowska będzie dla nas wszystkich na rosyjskiej ziemi Pomocnicą, Pocieszycielką i Orędowniczką u Swojego Syna. Dla tych zaś, których ciała spoczywają w bezimiennych brackich mogiłach na cmentarzu, Matką Miłosierdzia i Pocieszenia – mówi ks. Krzysztof Pożarski, proboszcz parafii św. Stanisława w Petersburgu.

RIRM

drukuj