Resort rolnictwa przejmie nadzór nad Lasami Państwowymi?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi może przejąć nadzór nad Lasami Państwowymi. Ten scenariusz najprawdopodobniej jest rozważany przez rząd. To wywołuje niepokój leśników. W ich ocenie takie działanie zagrażałoby przyszłości Lasów.

W czwartek pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów ma trafić projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Ma to związek z ostatnią rekonstrukcją rządu Mateusza Morawieckiego i utworzeniem przez niego nowych resortów.

Choć w Ministerstwie Środowiska zmienił się wówczas jego szef, możliwe, że przy okazji prac nad projektem o działach administracji podzielone zostaną kompetencje resortu, który obecnie zarządza Lasami Państwowymi.

Ks. Tomasz Duszkiewicz, kapelan Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, powiedział, że pomysł przekazania Lasów ministerstwu rolnictwa jest niebezpieczny ze względu na role, jaką one pełnią. Wskazał m.in. na funkcję ekologiczną i społeczną Lasów. Ostatnią funkcją jest produkcyjna, czyli pozyskiwanie drewna – dodał kapelan.

Pomysł – mam nadzieję, że jest to tylko pomysł – oddania Lasów Państwowych pod zarząd ministerstwa rolnictwa, gdzie mamy nacisk na gospodarowanie, pozyskiwanie i dostarczanie płodów, bo taka jest rola ministerstwa rolnictwa, to automatycznie, kiedy zaczniemy ciąć lasy „do bólu”, to nie będzie ochrony przyrody w naszej ojczyźnie. Dlatego mam nadzieję, że jest to tylko pomysł. Jest to bardzo wielkie zagrożenie dla przyszłości Lasów Państwowych – wskazał ks. Duszkiewicz.

Ks. Tomasz Duszkiewicz podkreślił, że najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie Lasów Państwowych pod nadzorem Ministerstwa Środowiska.

O utrzymanie i wzmocnienie dotychczasowej roli tego resortu apeluje Ekologiczne Forum Młodzieży, które wyszło z inicjatywą przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

Trwa również zbiórka podpisów w obronie Ministerstwa Środowiska i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

RIRM

drukuj