Powstaną ogólnodostępne strzelnice sportowe?

Rząd rozważa budowę sieci tanich i ogólnodostępnych strzelnic sportowych. Projekt wpisuje się w polskie tradycje strzeleckie i patriotyczne. Strzelnice mają spełniać wszystkie wymagania stawiane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Zgodnie z zamierzeniami rządu, strzelnice byłyby miejscami treningowymi i szkoleniowymi, zarówno dla ludzi młodych, seniorów, jak i policjantów czy żołnierzy – mówi wiceminister sportu i turystyki Jarosław Stawiarski.

Te strzelnice miałyby pomagać doskonalić swoje umiejętności zarówno lokalnej policji, wojsku, jak i ludzi, którzy aplikują do działów obrony terytorialnej kraju. Na końcu miałyby pełnić funkcję komercji, gdzie ludzie zamożni mogliby odpłatnie korzystać. W ten sposób strzelnica mogłaby się sama utrzymać. Moim zdaniem, beneficjentem powinny być samorządy lokalne, ewentualnie fundacje czy kluby, ale kiedy my będziemy to budować z pieniędzy budżetowych czy samorządowych, to najważniejsze są dzieci, młodzież i sport. Wtedy to musi być bezpłatne – wskazuje wiceminister sportu.

Resort sportu i turystyki planuje zrealizować pomysł budowy strzelnic sportowych przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Administracji i Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

RIRM

drukuj