Powrót historycznego sztandaru

Historyczny sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie jest od
wczoraj w Sali Tradycji Dowództwa Sił Powietrznych Warszawie.

Pomysł wykonania sztandaru Polskich Sił Powietrznych zrodził się w styczniu
1940 r. we Francji, w bazie lotniczej Bron pod Lyonem. Jego inicjatorem był kpt.
pil. Jan Hrynkiewicz, który z pomocą pilotów Kazimierza Karaszewskiego i
Zbigniewa Wojdy zaprojektował także chorągiew. Pocztą polową rysunki wysłano
przez Sztokholm do Wilna. Adresatka przesyłki dr Zofia Wasilewska-Świdowa
zawiązała komitet wykonania sztandaru. Pieniądze na to dzieło zebrano w ciągu
jednego dnia wśród mieszkańców Wilna, zaś nici i adamaszek sprowadzono z
Berlina. Sztandar został wyhaftowany przez siostry zakonne w klasztorze
Benedyktynek i w zakładzie św. Kazimierza. Latem 1940 r. został poświęcony.
Następnie trafił do Wielkiej Brytanii. Uroczystość wręczenia sztandaru Polskim
Siłom Powietrznym odbyła się 16 lipca 1941 r. na lotnisku Swinderby. W czasie II
wojny światowej sztandar wędrował po polskich dywizjonach bojowych noszących
numery od 300 do 318.

W czasie różnych działań wojennych Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej
Brytanii zestrzeliły ok. 800 maszyn niemieckich, ok. 250 uszkodziły. Bombowce
zrzuciły prawie 15 tys. ton bomb. Polskie dywizjony wyróżniały się wielkim
bohaterstwem i ogromną skutecznością wykonywania zadań bojowych, w czym
wyprzedzały jednostki brytyjskie. Podczas służby zginęło 4161 polskich lotników.

Sztandar po wojnie znalazł się w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego
w Londynie. Wrócił do Polski we wrześniu 1992 r. i był przechowywany w Sali
Tradycji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Przez
najbliższe kilka miesięcy ta lotnicza pamiątka będzie wystawiona w Warszawie, po
czym wróci do Dęblina. Okazją do tego będą Święto Lotnictwa i VI Światowy Zjazd
Lotników Polskich. Wtedy ostatecznie cenny eksponat spocznie w Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie.

Podczas ceremonii, która włącza się w obchody Święta Konstytucji 3 Maja,
wręczono także odznaczenia państwowe i inne nagrody wyróżniającym się żołnierzom
Sił Powietrznych, a także przekazano znajdującym się w trudnej sytuacji byłym
żołnierzom datki charytatywne zebrane wśród pilotów i współpracujących z
lotnictwem przedsiębiorców.

Piotr Falkowski

drukuj