fot. https://twitter.com/PolskaPolicja

Powołano Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej

W Komendzie Głównej Policji powołane zostało Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. Dyrektorem biura została insp. Magdalena Nguyen-Fudala.

Mł. insp. Anna Kędzierzawska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji przekazała PAP, że od czwartku w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

„Podczas uroczystości z udziałem kierownictwa polskiej policji, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wręczył rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku dyrektora BZPE KGP insp. Magdalenie Nguyen-Fudale” – podkreśliła.

„Nowo powstałe Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP składać się będzie z czterech wydziałów: dw. z Przestępczością Gospodarczą, dw. z Korupcją, ds. Odzyskiwania Mienia oraz Wsparcia Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej” – wyjaśniła policjantka.

Wskazała, że do zadań nowego biura należeć będzie m.in. identyfikowanie, monitorowanie, analizowanie i prognozowanie obszarów zagrożonych przestępczością gospodarczą oraz dokonywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą na terenie kraju.

„Biuro będzie również się zajmować opracowywaniem i wdrażaniem kierunków oraz sposobów skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i ujawniania przestępstw o charakterze gospodarczym, a także udzielaniem wsparcia i bezpośredniej pomocy komórkom organizacyjnym policji zwalczającym przestępczość gospodarczą” – tłumaczyła.

Zaznaczyła przy tym, że przestępczość ekonomiczna charakteryzuje się tendencją wzrostową, zarówno pod „względem ilościowym, jak i jakościowym”.

„Stosowane mechanizmy przestępcze ewoluują, ulegając modyfikacjom oraz dostosowaniu do rzeczywistości gospodarczej, finansowej i prawnej” – podała.

„Specyfika przestępczości ekonomicznej, należącej do najbardziej skomplikowanych czynów zabronionych, wymaga biegłej znajomości przepisów prawa karnego i procesowego, umiejętności stosowania przepisów ustaw szczególnych, a także dużej wiedzy merytorycznej i doświadczenia zawodowego” – przekazała.

„Szeroki zakres przestępczości, obejmujący m.in. oszustwa związane z funkcjonowaniem rynku finansowego, przestępczość ubezpieczeniową, przestępczość kryptowalutową, przestępczość związaną z funkcjonowaniem rynku gier hazardowych, przestępczość na rynku farmaceutycznym, nielegalny obrót i składowanie odpadów powoduje konieczność powstania wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej (BPZE) w strukturach KGP” – podkreśliła.

Jak zapewniła kluczowym aspektem w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej jest także konfiskata majątków przestępców.

„Umiejscowienie w strukturze BZPE krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia, umożliwi prawidłową, szybką i skuteczną wymianę informacji z punktami kontaktowymi usytuowanymi w innych państwach UE, Afryki Południowej, Ameryki Łacińskiej i Azji. Zapewni to bezpośredni dostęp do zbiorów danych, zawierających informacje istotne dla ustalenia i odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych” – wyjaśniła.

„Nowo utworzona, wyspecjalizowana struktura wzmocni realizację czynności w zakresie nadzorowania, koordynowania i wspierania ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości ekonomicznej działań, prowadzonych przez Komendy Wojewódzkie i Stołeczną Policji, które jak podkreślano wielokrotnie, z początkiem roku zostaną zasilone znaczną liczbą etatów. Będzie również miała znaczący wpływ na inicjowanie i prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej, sądami, prokuraturą, instytucjami państwowymi, a także podmiotami prywatnymi” – dodała mł. insp. Anna Kędzierzawska.

PAP

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl