Z Polski wydalono Rosjanina oskarżonego o inicjowanie wojny hybrydowej

Na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Polski został wydalony Dmitryi K., naukowiec i przedstawiciel Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych w Moskwie.

Według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rosjanin prowadził działalność wymierzoną w polskie interesy. Materiały zgromadzone przez Agencję wskazywały, że jego przebywanie w Polsce rodzi ryzyko dla naszego bezpieczeństwa narodowego.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, Stanisław Żaryn, powiedział, że mężczyzna został wydalony z naszego kraju wczoraj.

– Z ustaleń Agencji wynikało, że mężczyzna ten organizował grupę osób, które były wykorzystywane do szerzenia wrogiej wobec Polski propagandy. Ten człowiek, korzystając ze swojej wiedzy, wyszukiwał osoby o prorosyjskim spojrzeniu na świat, które były skłonne z nim współpracować w celu szerzenia korzystnego dla Kremla obrazu świata. Mężczyzna i jego grupa współpracowników skupiali się na kilku działaniach czy polach tematycznych, które m.in. dotyczyły ustawy pozwalającej w Polsce usuwać pomniki sowieckie z naszego terytorium. Drugim ważnym dla nich tematem były kwestie animozji polsko-ukraińskich, które próbowano podsycać – poinformował Stanisław Żaryn.

Według ABW, mężczyzna inicjował elementy wojny hybrydowej przeciwko Polsce, a także utrzymywał kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi. Inicjował współpracę także w środowiskach naukowych, m.in. wśród historyków i dziennikarzy.

RIRM

drukuj