fot. twitter.com/KancelariaSejmu

MS: Udało się zahamować wydłużanie czasu postępowań sądowych

Reforma wymiaru sprawiedliwości przynosi wymierne pozytywne efekty – ocenił resort sprawiedliwości w wydanym w piątek oświadczeniu. Zdaniem ministerstwa udało się zahamować trend wydłużania się czasu postępowań sądowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że wiele ważnych zmian, np. reformy postępowania karnego i cywilnego, w praktyce dopiero zacznie funkcjonować.

Resort wskazał jednak, że wyraźna poprawa nastąpiła już w przypadku spraw karnych. Jak podał, czas postępowań rozpatrywanych przez sądy okręgowe skrócił się o prawie trzy miesiące w stosunku do 2015 roku. W sądach rejonowych średni czas postępowań karnych skrócił się od 2015 r. z 5,9 miesiąca do 4,8 miesiąca w 2018 r.

Według ministerstwa, tendencja wydłużania się spraw cywilnych, która – zdaniem resortu – w wyraźny sposób była widoczna w czasach rządów PO-PSL, została wyhamowana.

W okresie od 2012 r. do 2015 r. średni czas trwania spraw cywilnych w sądach okręgowych wzrósł o ponad 30 dni. Natomiast w okresie od 2015 r. do 2018 r. wzrósł zaledwie o kilka dni” – zaznaczyło ministerstwo.

W oświadczeniu podkreślono, że poprawa następuje też w ważnych dziedzinach spraw cywilnych. Resort jako przykład podał przestrzeganie praw pracowników.

Aż 6 miesięcy (tj. o 176,6 dni) krócej wyniósł w I półroczu 2019 r. średni czas rozpatrywania wnoszonych przez inspektorów pracy spraw o ustalenie stosunku pracy w porównaniu do okresu sprzed reformy, a więc I półrocza 2016 r. Postępowania z zakresu ubezpieczeń i prawa pracy trwają w sądach rejonowych przeciętnie pół roku, a więc o 3 miesiące krócej niż w 2016 r.” – czytamy w oświadczeniu.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że w pierwszym półroczu 2019 sądy rejonowe rozpatrzyły znacznie więcej spraw dotyczących prawa pracy niż w I półroczu 2016 – ich liczba wzrosła z 39,5 tys. do 54,4 tysięcy.

Ministerstwo zapewniło, że przykłada szczególną wagę do spraw ważnych dla Polaków dotkniętych nieuczciwością pracodawców. Dlatego – jak wskazał resort – zostały zniesione opłaty sądowe dla pracowników, którzy dochodzą swoich praw w sądach pracy.

W oświadczeniu MS zapewniło też, że wprowadzenie losowego przydziału spraw sędziom, przywrócenie instytucji asesora i uchwalenie gruntownych reform kodeksów postępowania cywilnego i karnego wraz z dokończeniem reformy ustrojowej sądów znacząco przyspieszy postępowania.

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości został wydany w związku z publikacjami niektórych mediów, które – zdaniem resortu – podają nieprawdziwe informacje o rezultatach reformy sądownictwa, a w szczególności o zmianach w długości postępowań sądowych.

PAP

drukuj