fot. Wikipedia

Min. Klimatu: Informacje o sprowadzaniu „śmieci” do Polski są niezgodne z prawdą

Informacje o sprowadzaniu do Polski „śmieci” są niezgodne z prawdą; przywożone są surowce wtórne przetwarzane w procesach odzysku, w tym recyklingu – zapewnił dziś Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu w odpowiedzi na zarzuty posła Dariusza Jońskiego z KO.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł Dariusz Joński przedstawił uzyskane po interpelacji poselskiej dane, z których wynika, że w latach 2015-2019 import odpadów do Polski systematycznie rośnie – ze 154 tys. ton w 2015 roku, do 434 tys. ton w 2018 roku i 405 tys. ton w 2019 roku.

„W Polsce zastanawiamy się, co mamy robić z polskimi śmieciami, a rząd nie zrobił prawie nic, żeby zatrzymać import śmieci z całego świata. One w dużej mierze docierają do nas z Niemiec, z Włoch, ale okazuje się, że również z Afryki, z Azji” – oświadczył pos. Joński.

Import odpadów do Polski przekroczył 400 tys. ton rocznie; Polska staje się śmietnikiem świata, a wysypisko w Zgierzu jest tego przykładem – alarmował poseł. Poinformował również, że podczas dzisiejszych obrad Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego, posłowie i społecznicy zaproponowali przyjęcie projektu specjalnej ustawy, której celem byłoby wywiezienie śmieci z wysypiska w Zgierzu.

„Jest ono namacalnym dowodem tego, jak instytucje państwa nie funkcjonują, jak rząd nie reaguje” – dodał.

W przekazanym komentarzu, Ministerstw Klimatu podkreśla, że „w 2018 r. wprowadzony został całkowity zakaz przywozu do Polski wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania oraz odpadów komunalnych i odpadów powstających z przetwarzania odpadów komunalnych, za wyjątkiem surowców wtórnych zebranych selektywnie, przeznaczonych do recyklingu”.

„Odpady przywożone do nowoczesnych polskich instalacji, spełniających wymagania środowiskowe, to surowce wtórne, przetwarzane w procesach odzysku, w tym recyklingu. Podobni odpady są eksportowane z Polski do przetwarzania w innych państwach członkowskich Unii Europejskich oraz poza jej granicami” – poinformował resort.

Jak zaznaczono, „we wcześniejszych latach import odpadów do Polski był na zdecydowanie wyższym poziomie – w roku 2011 wzrósł do rekordowo wysokiej wartości tj. 1 miliona 601 tys. ton”.

PAP

drukuj