Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne w Toruniu

W Toruniu rozpoczęło się dziś Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne „Fides et Actio – Od wiary do ewangelizacji”. Gościem sympozjum jest ks. abp Julian Barrio, arcybiskup Santiago de Compostela.

Sympozjum poświęcone teologii wiary i obejmujące refleksję nad biblijnym jej rozumieniem, systematyzacjom w historii teologii oraz współczesnym wyzwaniom pastoralnym – informuje ks. prof. Jan Perszon.

Zamysł tego dużego przedsięwzięcia bo trzydniowa konferencja naukowa o charakterze międzynarodowym, gdzie gościmy wybitnych przedstawicieli nauki katolickiej z całej Europy bo od Hiszpanii, Nawarry, Santiago de Compostela po Słowacje, Italie, Francje, Białoruś i wreszcie Watykan – gościmy o. prof. Wojciecha Giertycha OP, teologa domu papieskiego. Ale też  oczywiście środowisko polskie, bardzo dobrze, mocno reprezentowane. (…) Tutaj zamysł był jeden, zrealizować to co Ojciec św. Benedykt XVI zawarł w programie na Rok Wiary, a więc odświeżenie, przyswojenie odkrycie na nowo łaski wiary, daru Ewangelii i bycia Kościołem – zwraca uwagę ks. prof. Jan Perszon.

Sympozjum jak podkreślają organizatorzy „ma być okazją do pogłębionego spojrzenia na wiarę, która stanowi fundament chrześcijańskiej moralności i nie może zostać zawężona do jednowymiarowego ujęcia”.

Co więcej korzystając z doświadczenia zaproszonych gości z różnych części Europy oraz reprezentujących różne dziedziny teologii, zostanie podjęta refleksja o aktualny stan wiary, skuteczność dotychczasowych form ewangelizacji i niezbędne kierunki systematycznej refleksji nad wiarą w czasach ponowoczesnej konfiguracji kulturowej.

Równocześnie jutro rozpoczną się Dni Szlaku św. Jakuba.

RIRM

Kliknij aby powiększyć
drukuj