twitter.com/Tulajew/

Lubelskie: ponad 7,4 mln zł wsparcia rządowego dla OSP

Ponad 7,4 mln zł dodatkowych dotacji z budżetu państwa otrzymają jednostki OSP w woj. lubelskim – poinformował w niedzielę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sylwester Tułajew. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na działalność kulturalną i edukacyjną.

Dla wszystkich jednostek OSP w kraju przeznaczono 82 mln zł dodatkowego wsparcia. Jest ono możliwe dzięki zmianie przepisów, które pozwalają teraz na dotowanie strażakom ochotnikom także działalności społecznej.

„Rozszerzyliśmy zakres dotacji, jakie można przydzielać OSP. Dotychczas była dofinansowywana działalność przeciwpożarowa, ale rozszerzyliśmy to, bo OSP wykonują szereg działań społecznych, myślę tu o szkoleniach, zawodach strażackich, działaniach edukacyjno-kulturalnych. Na to przeznaczyliśmy dodatkowe 82 mln zł dla OSP” – powiedział Sylwester Tułajew na konferencji prasowej w Lublinie.

Tułajew poinformował, że w kraju wnioski o dotacje złożyło ponad 14 tys. jednostek OSP. Przyznano im dofinansowanie sięgające 5 tys. zł. W Lubelskiem 1483 jednostki OSP otrzymają łącznie ponad 7,4 mln zł.

„Wszystkie wnioski zostały uwzględnione” – podkreślił Sylwester Tułajew.

Dodał, że dotychczas rozdysponowano 72 mln zł, zatem pozostało jeszcze 10 mln zł. Zachęcał strażaków ochotników, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby wystąpili o dotacje.

Tułajew przypomniał, że od 2017 r. realizowany jest czteroletni program modernizacji służb mundurowych. Na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono w nim 501 mln zł.

„To kwota znacząca, ma pozwolić na doposażenie OSP” – zaznaczył.

„To czynimy we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, bardzo dobrej współpracy. Myślę tu o zakupie nowych samochodów strażackich. Ten rok jest rekordowy, zostanie zakupionych 490 wozów strażackich, w ubiegłym roku ta liczba ta wynosiła 370. W woj. lubelskim nowych samochodów dla OSP będzie 34” – powiedział Tułajew.

„To duże wsparcie dla jednostek OSP i po raz kolejny pokazanie, że dla nas są one bardzo ważne, ponieważ bardzo często to one są pierwsze na miejscu zdarzenia. Pomagają w różnych sprawach – to nie tylko gaszenie pożaru, ale i inne zagrożenia czy to związane z nawałnicami, czy z gniazdami os, które trzeba usunąć” – dodał Sylwester Tułajew.

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Grzegorz Alinowski podał, że w piątek wszystkie wnioski o dotacje z regionu zostały przekazane do Komendy Głównej PSP i w najbliższych dniach pieniądze powinny trafić na konta jednostek OSP.

„To już trzecia dotacja dla OSP w tym roku, przy czym wcześniejsze były przeznaczone na działalność ratowniczą. Ta dotacja jest dosyć szeroko skierowana, pozwala współfinansować przez państwo polskie działalność edukacyjną, kulturalną, sportową Ochotniczych Straży Pożarnych, którą one do tej pory prowadziły, ale za własne środki bądź samorządów lokalnych” – powiedział Grzegorz Alinowski.

W Lubelskiem jest blisko 1,7 tys. jednostek OSP. Straż pożarna, zawodowa i ochotnicza w regionie interweniuje rocznie w ponad 20 tys. zdarzeń. W ponad połowie akcji uczestniczą strażacy ochotnicy – podał Alinowski.

PAP

drukuj