Inauguracja roku akademickiego WSKSiM w Toruniu

W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zainaugurowano kolejny rok akademicki. Toruńska uczelnia od lat kształci młodych w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Kościoła i Ojczyzny.

Fides, Ratio et Patria – wiara, rozum, Ojczyzna, z tym mottem Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczyna 19. rok akademicki.

– Nie ma nic w człowieku, co byłoby lepsze od dobrego umysłu – akcentował o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM. Od dobrego umysłu, czyli ukształtowanego zgodnie z prawdą – podkreślał rektor toruńskiej uczelni.

Człowiek nie tworzy prawdy. Ona sama odsłania się przed nim, gdy jej wytrwale szuka. I właśnie tej wytrwałości w poszukiwaniach życzył całej społeczności akademickiej prezydent Andrzej Duda. List od głowy państwa odczytała dyrektor generalna Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

– Nie mogą państwo pozwolić, aby świat zmieniał się bez państwa udziału, bowiem szkoły wyższe dysponują unikalnymi środkami, by kształtować i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość – zaznaczył w liście prezydent RP.

Andrzej Duda podkreślał, że WSKSiM formuje przyszłych liderów opinii, specjalistów w wielu dziedzinach. Pod tymi słowami podpisał się marszałek Senatu Stanisław Karczewski w liście odczytanym przez jego doradcę Roberta Guta.

– WSKSiM to miejsce, w którym kształci się wysoko kwalifikowaną kadrę zawodową różnych specjalności – wskazywał w liście marszałek Senatu.

Bo właśnie solidna edukacja i nauka to klucz do powodzenia Polski w przyszłości – to już list marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytany przez posła Kazimierza Smolińskiego.

– Tworząc wspólnotę mistrzów i uczniów, którzy razem poszukują prawdy, toruńska uczelnia kształci w duchu służby wartościom ewangelicznym oraz dobru wspólnemu – akcentowała marszałek Sejmu.

System wartości, jaki stał się fundamentem formacji w murach WSKSiM, to drogowskaz, który także wskazuje właściwą drogę do rozwoju Polski – napisał z kolei premier Mateusz Morawiecki. List od szefa rządu odczytała wiceminister inwestycji Anna Gembicka.

– Tworzycie imponujące dzieło, które służy wspólnemu dobru w wielu wymiarach: rodzinnym, akademickim, społecznym i narodowym. Przypomina nam o naszej kulturowej i historycznej tradycji. A jednocześnie daje szansę każdemu na indywidualne, osobowe wzrastanie – wskazywał premier RP.

Ta chęć wzrastania i właśnie – poszukiwania prawdy – co roku przyciąga do WSKSiM nowych studentów. Ci, którzy rozpoczynają naukę, dziś złożyli uroczyste ślubowanie.

Do studentów zwrócił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak tłumaczył, będziecie kończyć studia w Polsce, która prowadzi politykę zgodną z naszym interesem narodowym, w Polsce wiernej Bogu.

– Wchodząc w życie zawodowe oraz działalność w przestrzeni publicznej będziecie mogli państwo włączać się w procesy dalszego budowania silnej duchem i gospodarką Polski, jako katolicy, patrioci i doskonale wykształceni specjaliści – podkreślał w liście odczytanym przez pos. Joannę Borowiak, prezes PiS

Dla jednych inauguracja roku to początek kształcenia, dla innych pożegnanie, po trzech – jak w przypadku studiów licencjackich – lub pięciu latach nauki. Absolwenci studiów magisterskich odebrali dyplomy w trakcie Mszy św. w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

– Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy był w Toruniu, powiedział takie jedno bardzo ważne zdanie, powiedział: „Niech Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji poprowadzi Wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów” – przypomniał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, założyciel i dyrektor Radia Maryja.

I ciągle są nowe czasy i nowe wyzwania; wyzwania stojące także przed absolwentami toruńskiej uczelni – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.

Mszy św. na inaugurację roku akademickiego przewodniczył metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź. I podkreślał, że toruńska uczelnia bardzo prężnie się rozwija.

– Nabrała wymiaru nie tylko krajowego, narodowego, ale jest już międzynarodową uczelnią – akcentował ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Społeczność akademicka WSKSiM każdy kolejny rok rozpoczyna przy ołtarzu. Bo obok rozumu równie ważna w poszukiwaniu prawdy jest wiara – podkreślał w homilii biskup toruński ks. bp Wiesław Śmigiel.

– Sam bowiem Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, by człowiek poznając go i miłując mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie – mówił ks. bp Wiesław Śmigiel.

To poszukiwanie Boga i pełnej prawdy o sobie od zawsze jest wpisane w działalność Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

TV Trwam News

drukuj