prezydent.pl

,,Duchowni Niezłomni” – lekcja RP w Pałacu Prezydenckim

W Pałacu Prezydenckim odbyła się lekcja RP pt. ,,Duchowni Niezłomni”. Rozpoczął ją prezydencki minister Wojciech Kolarski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że kapłani niezłomni to duchowi liderzy, którzy stali się bohaterami polskiej wolności.

Minister Kolarski wskazywał, że takie lekcje jak ta – organizowana w piątek w Pałacu Prezydenckim – mają nam uświadamiać historię wartości, o których musimy pamiętać. Dzisiejsza jest szczególna, bo ma też za zadanie oddać cześć wyjątkowym postaciom – powiedział prezydencki minister Wojciech Kolarski.

Możemy sobie uświadomić, że w historii RP był taki czas, w którym właśnie kapłani byli liderami wspólnoty, którzy działali w imieniu tej wspólnoty, która nie była wspólnotą wolną, ale była pozbawiana niepodległego państwa. To jest taki dzień, w którym patrzymy na historię ostatnich stu kilkudziesięciu lat i przypominamy sobie te wielkie postaci polskiej historii – od ks. Józefa Szczęsnego Felińskiego, aż po niezłomnych kapłanów czasów „Solidarności”, aż do czasów, kiedy prowadził swoją działalność duszpasterską ks. Jerzy Popiełuszko – mówił Wojciech Kolarski.

Lekcja RP pt. ,,Duchowni Niezłomni” poprzedziła przypadający w sobotę Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, ustanowiony w ub.r. przez polski Sejm.

W sobotę przypada też 35. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

RIRM

drukuj