ARIMR udziela poręczeń studentom

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów pochodzących ze wsi. Chodzi o kredyt studencki, który pozwala na finansowanie wydatków podczas nauki. Z pomocy skorzystało już ponad 5 tys. osób.

System kredytów studenckich jest przeznaczony dla osób pochodzących z najbiedniejszych rodzin, czyli m.in. dla studentów pochodzących z terenów wiejskich. Został uruchomiony w 1998 r. Mogą się starać o niego wszyscy studenci, w tym doktoranci, pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów zostaje przedłużony maksymalnie o 4 lata. Wypłacany jest w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Aktualnie wysokość raty kredytu wynosi 600 zł. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od ukończenia studiów, a liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat.

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR informuje, że kredyty studenckie udzielane są przez banki z ich własnych środków. Dlatego konieczne jest  zabezpieczenie jego spłaty m.in. w formie poręczenia. Agencja udziela poręczeń dla młodzieży wiejskiej w wysokości do 80 lub do 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 600 zł. Poręczenia są bezpłatne i obejmują okres o miesiąc dłuższy niż wynikający z umowy o przyznaniu kredytu. Uzyskanie kredytu studenckiego z poręczeniem Agencji możliwe jest wyłącznie w banku, który podpisał stosowną umowę o współpracy.

Od 2001 r. skorzystało z takiej pomocy 5 tys.148 studentów, którym Agencja udzieliła poręczeń w wysokości 71,9 mln zł. Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta do ubiegania się o kredyt studencki wynosiła w roku akademickim 2011/2012 2.100 zł, natomiast wysokość dochodu na osobę na rok 2012/2013 zostanie ogłoszona w grudniu 2012 r.

Od roku akademickiego 2010/2011 jest możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub w przypadku losowym, uniemożliwiającym spłatę kredytu. Ponadto istnieje możliwość umorzenia kredytu w wysokości 20 proc. kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni.

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl