Pomóż polskim misjonarzom

Przed nami II niedziela Wielkiego Postu – niedziela Dzieła Pomocy "Ad
Gentes", która jak co roku jest dniem solidarności, modlitwy i postu w intencji
misjonarzy i misjonarek. Począwszy od roku 2006, w każdą II niedzielę Wielkiego
Postu, mamy sposobność, aby naszą modlitwą i ofiarą wesprzeć Kościół w krajach
misyjnych. Tegoroczna II niedziela Wielkiego Postu przeżywana jest pod hasłem:
"Daj świadectwo miłości i pomóż Kościołowi w krajach misyjnych".

Należymy do "Kościoła, który jest naszym domem" i z natury jest misyjny.
Zmartwychwstały Chrystus potwierdził to najważniejsze zadanie Kościoła,
pozostawiając testament: "Idźcie… i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28, 19).
Słowa te do dzisiaj nadają sens powszechnej misji Kościoła i kierują nasz wzrok
na wszystkie ludy i narody, do których Kościół niesie Dobrą Nowinę o zbawieniu.
Błogosławiony Jan Paweł II powiedział do wszystkich członków Kościoła: "Każdy
wierny powołany jest do świętości i do działalności misyjnej" (RMis 90). Czy
jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła i czy jest
w nas to przemożne pragnienie, aby spłacać dług wdzięczności za skarb naszej
wiary? Możemy to uczynić poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpienia oraz ofiary
materialne, wspierając dzieła misyjne prowadzone przez naszych polskich
misjonarzy i misjonarki.

W niedzielę Dzieła Pomocy "Ad Gentes" kierujemy zatem naszą szczególną uwagę
w stronę polskich misjonarzy. Ofiary zbierane w tym dniu do puszek przeznaczone
są na finansowanie projektów misyjnych poprzez Dzieło Pomocy "Ad Gentes" przy
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Dzięki tym ofiarom polscy misjonarze będą
mogli kontynuować głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu, budować kościoły,
kaplice, szkoły, ośrodki zdrowia, formować katechistów, pomagać biednym i
potrzebującym, głodnym i chorym. Wiele dzieci będzie mogło się uczyć i zjeść
posiłek. Dzięki naszym rodakom, misjonarzom i misjonarkom z Polski, świadectwo
miłości zagości w sercach wielu ludzi żyjących w krajach misyjnych.

Obecnie mamy 2170 polskich misjonarzy i misjonarek pracujących nad wzrostem
Królestwa Bożego w 94 krajach. To właśnie dzięki nim Kościół staje się domem dla
innych, czyli widzialnym znakiem i narzędziem zbawienia, ponieważ jest powołany
do kontynuacji misji Chrystusa. Tej misji przewodniczy Duch Święty, który jest
duszą Kościoła oraz głównym sprawcą w szerzeniu Ewangelii (EN 75).

Oprócz ofiar składanych do puszek w II niedzielę Wielkiego Postu można
jeszcze przez cały bieżący rok pomóc misjom poprzez akcję SMS-ową (numer
pomocowy 72032). Wysłanie na ten numer SMS-a o treści "Misje" (koszt 2,46 zł z
VAT) jest formą wsparcia dzieł edukacyjnych medycznych i charytatywnych
realizowanych przez misjonarzy. Akcja ta potrwa do 31 grudnia 2012 roku.

Istnieje też możliwość całorocznej pomocy duchowej i materialnej wybranemu
misjonarzowi czy misjonarce w formie Patronatu Misyjnego. Osoba, która pragnie
otoczyć szczególną opieką duchową i materialną konkretnego misjonarza czy
misjonarkę, nazwana jest "patronem". Taka osoba wspomaga misjonarza czy
misjonarkę znanego z imienia i z nazwiska poprzez: codzienną pamięć modlitewną,
uczestniczenie w Eucharystii i częstą Komunię Świętą, ofiarowane cierpienia i
niesione krzyże codzienności. Oprócz tego patron w miarę możliwości przeznacza
dobrowolne ofiary na utrzymanie swojego misjonarza lub misjonarki oraz na
dofinansowanie ich konkretnych prac w krajach misyjnych. Więcej informacji na
ten temat na stronie internetowej

www.misje.pl
.

Jako wieloletni misjonarz w Demokratycznej Republice Konga, dawnym Zairze,
pragnę zaświadczyć, że byłem wspomagany przez wielu z Was modlitwami, ofiarami
Waszych cierpień i materialnymi darami Waszego serca. Dzisiaj pragnę bardzo
serdecznie wyrazić moją szczerą wdzięczność za te hojne dary. Dziękuję również w
imieniu misjonarzy i misjonarek, którzy doświadczają Waszej pomocy lub od dziś
będą jej doświadczali. Świadomość, że nie jest się samemu na misjach, że są
ludzie modlący się i pamiętający o nas, dodaje sił, radości i pozwala żyć
nadzieją.

O. dr Kazimierz Szymczycha
 SVD sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

drukuj