fot. twitter.com

Kontrowersyjny wyrok Sądu Najwyższego

Drukarz, który odmówił wydrukowania plakatów skrajnie lewicowej fundacji promującej dewiacyjne związki homoseksualne – został uznany za winnego.

Przedsiębiorca odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. Sąd Najwyższy oddalił dziś kasację Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry w tej sprawie i uznał drukarza za winnego.

– Oddala kasację. Wydatkami za postępowania kasacyjne obciąża Skarb Państwa – powiedział sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Cesarz.

– Ta spraw kończy postępowanie przed sądami powszechnymi. W mojej ocenie jest to wielkie, historyczne, ważne zwycięstwo równości w Polsce – podkreślił adwokat.

– Zarówno Prokurator Generalny jak i ja w imieniu pana Adama skierowałem skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego. W chwili obecnej według mojej najlepszej wiedzy są trzy stanowiska, które Trybunał Konstytucyjny dostał w tej sprawie z wniosku pana Prokuratora Generalnego. Pierwsza oczywiście wniosek o stwierdzenie zgodności z konstytucją art. 138 kodeksu wykroczeń kierowany przez Prokuratora Generalnego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w marcu 2018 r. również stwierdził niezgodność z konstytucją tego przepisu. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich, który notabene złożył w tej sprawie zawiadomienie stwierdził, że jest zgodność naturalnie tego przepisu z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny jeszcze nie zakończył procedowania i jeszcze nie wyznaczył terminu rozprawy – zaznaczył adw. Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris.

TV Trwam/News/RIRM

drukuj