Wpisy

Podróż Apostolska Ojca Świętego Franciszka do Tajlandii: Spotkanie z władzami, społeczeństwem obywatelskim i korpusem dyplomatycznym w Sali „Inner Santi Maitri” Domu Rządowego

Podróż Apostolska Ojca Świętego Franciszka do Tajlandii: Spotkanie z władzami, społeczeństwem obywatelskim i korpusem dyplomatycznym w Sali „Inner Santi Maitri” Domu Rządowego