ABC Młodzieżowych Kół Przyjaciół Radia Maryja

„…Wy nie możecie inaczej, Was czeka Droga!” – te słowa wypowiedział kiedyś do młodych Ojciec Święty Jan Paweł II, zachęcając ich do wytrwałego dążenia do świętości.

Młodzi słuchacze Radia Maryja odkryli, że także ich „czeka droga” i trzeba wybrać się na nią co prędzej, i najlepiej razem. Dlatego właśnie, jak grzyby po deszczu, powstają Młodzieżowe Koła Przyjaciół Radia Maryja, które stają się ogniskami wspólnego dojrzewania do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę, drugiego człowieka oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz Nowej Ewangelizacji. Wszystko zaczęło się – jak wszyscy wiemy – od inicjatywy młodzieży z Bydgoszczy, która zwróciła się do Ojca Dyrektora z pytaniem o możliwość założenia Koła Przyjaciół dla młodzieży. Potem była pierwsza pielgrzymka młodzieży słuchającej Radia Maryja na Jasną Górę, następnie spotkania rekolekcyjne w Domu Słowa w Toruniu i wspólne poszukiwania właściwych młodym form obecności w rodzinie Radia Maryja, z później wszystko poszło już bardzo szybko. Gdy kończyło się nasze drugie, jasnogórskie spotkanie, zaproponowaliśmy Wam, Młodzi Przyjaciele, formację w Młodzieżowych Kołach Przyjaciół Radia Maryja, jako wielką szansę osobistego rozwoju i możliwość odnalezienia się w żywej wspólnocie Kościoła, zaangażowanej w dzieło Ewangelizacji poprzez współpracę z Radiem Maryja. Z pomocą tej broszury, pragniemy przekazać Wam kilka zasad dotyczących tworzenia i pracy Młodzieżowych Kół, odpowiadając w ten sposób na Wasze liczne pytania.

1. Jak założyć MKPRM?

Należy znaleźć kilka osób w swoim środowisku (klasa, szkolna, parafia, ruchy formacyjne, uczelnia, akademik, rodzina), które podziela Wasze pragnienia i chcą spróbować robić razem coś dobrego. Trzeba spotkać się z Księdzem Proboszczem i przestawić mu Waszą idee, prosząc o zgodę i pomoc w ogłoszeniu spotkania. Zaplanować termin pierwszego spotkania, zamieścić komunikat o nim w ogłoszeniach parafialnych, w gazecie parafialnej, gablocie itp. oraz przesłać (odpowiednio wcześnie) do Radia Maryja informację, którą zamieścimy na naszej antenie, dając sposobność dowiedzenia się o spotkaniu także innym zainteresowanym osobom. Poprosić księdza Proboszcza o wyznaczenie Księdza Opiekuna, który swoja radą i obecnością pomoże Wam w pracy Koła. Napisać do Radia Maryja list z prośba o przesłanie materiałów formacyjnych. Przygotować pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym przedstawicie zgromadzonym plan działania i ustalicie termin kolejnych, regularnych spotkań. Po spotkaniu przysyłacie list do radia Maryja informujący o powstaniu Koła, z podaniem danych o Księdzu Opiekunie i osobie odpowiedzialnej, z którą będziemy prowadzić dalsza korespondencję oraz z prośba o zatwierdzenie Koła.

2. Miejsce Spotkania.

Spotkanie może odbywać się w sali parafialnej, w siedzibie Biura lub Koła Przyjaciół Radia Maryja, w kawiarence parafialnej, lub w innym wyznaczonym przez Księdza Proboszcza pomieszczeniu. Nie polecamy spotkań w domach (może to być krępujące dla współmieszkańców oraz nie zawsze dobrze przyjęte przez duszpasterzy i inne osoby, które chciałyby się włączyć do waszego Koła). Sala na spotkanie powinna być odpowiednio przygotowana; odpowiednia ilość krzeseł, stół, na którym znajdą się: wizerunek Matki Bożej (obraz lub figura), Pismo Święte, świeca.

3. Jak powinno przebiegać spotkanie Koła?

Rozpoczynamy od powitania przybyłych osób (należy zauważyć każdego, zwłaszcza osoby, które są po raz pierwszy). Można pomyśleć o małym poczęstunku (herbata, kruche ciastko), który będzie okazją lepszego poznania się i zawiązania wspólnoty. Po krótkim (!) poczęstunku przechodzimy do części formacyjnej, którą rozpoczynamy zawsze modlitwą (można o to poprosić Księdza lub kogoś, kto ma doświadczenie modlitwy spontanicznej). Część zasadnicza spotkania przebiega według schematu tzw. ewangelicznej rewizji życia (widzieć, ocenić, działać): Widzieć, to znaczy poznać prawdę i Boży zamysł wobec świata i człowieka; przyjąć za swoje to, co na ten temat mówi Chrystus, naucza kościół i co odkrywamy jako słuszne i zgodne z Bożym zamiarem. Pomocą będą nam tutaj teksty Pisma Św. oraz fragmenty katechizmu Kościoła Katolickiego i przemówień Ojca Świętego. Ocenić, to spojrzeć krytycznie na postawy, jakie wobec tej poznanej prawdy zajmują ludzie; to także zweryfikować własną postawę i poglądy na dany temat, demaskując postawy fałszywe i niekonsekwencje w stosunku do prawdy. Działać, to podjąć inicjatywy prowadzące do tego, by poznaną prawdę wprowadzić w życie, tak by znalazła ona swój wyraz w naszych wyborach i podejmowanych decyzjach. Oznacza to również wysiłek „odnawiania oblicza tej ziemi”, poprzez stawanie się zaczynem dobra i łaski w świecie. Odpowiednie wskazania dotyczące przebiegu spotkania znajdziecie w zeszytach formacyjnych Młodzieżowych Kół Przyjaciół radia Maryja. Następnie modlitwa różańcowa, która w Rodzinie Radia Maryja ma miejsce uprzywilejowane. Rozważamy jedną z Tajemnic, ogarniając modlitwą aktualne intencje oraz to, co podjęliśmy podczas spotkania. Spotkanie kończy się ustaleniem aktualnych zadań i terminu kolejnego spotkania. Należy przydzielić uczestnikom odpowiednie funkcje: np. kto przygotuje salę, kto opracuje kolejny temat, kto przygotuje ogłoszenia, informacje do radia Maryja itd. (!) Pamiętajcie jeszcze, że wspólny śpiew bardzo łączy – polecamy Wam pieśni Rodziny Radia Maryja.

4. Jak działa Młodzieżowe Koło Przyjaciół Radia Maryja?

Współpracuje z Radiem Maryja w podejmowanych i proponowanych inicjatywach. Animuje spotkanie modlitewne i formacyjne Rodziny Radia Maryja, Angażuje się w różne działanie na rzecz Ewangelizacji (gazetka, gablotka, korespondencja, foldery, czasopisma, promocje książek, wykłady Instytutu Edukacji Narodowej itd.). Pomaga młodym wzrastać w wierze i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę, poprzez formację i wspólne działanie. Poszukuje sposobów dotarcia do ludzi młodych z Dobrą Nowiną i propozycją życia według EwangelII. Uczestniczymy w sposób aktywny w życiu wspólnoty parafialnej. Czynnie odpowiada na „wyzwania czasu” poprzez udział we wszelkich inicjatywach Rodziny Radia Maryja służących dobru człowieka, Kościoła i Ojczyzny.

5. Jak nawiązać kontakt z Radiem Maryja?

Adres do korespondencji:
Radio Maryja
ul. Żwirki i Wigury 80
87-100 Toruń
Z dopiskiem „Młodzi”

Poczta elektroniczna:
[email protected]

Wierzymy, że z pomocą tych informacji będziecie potrafili rozpocząć działalność waszego Koła. Bardzo ważnym elementem naszej działalności są spotkania formacyjne w Domu Słowa w Toruniu. Informacje o nich podajemy na antenie Radia Maryja. W Polsce jest wiele do zrobienia. Młodzieżowe Koła Przyjaciół Radia Maryja mogą być doskonałym sposobem wyjścia „na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów”. Oby wielu z was potrafiło w nich rozpoznać szansę również dla siebie.

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl