Zakończyła się XXI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Amerykańskiej Częstochowy – Doylestown

Sięgają po Radio Maryja i Telewizję Trwam, by nie zapomnieć o Bogu i Polsce. W niedzielę Polonia ze Stanów Zjednoczonych i Kanady – bo o niej mowa – pielgrzymowała do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii.

Polskę i Stany Zjednoczone dzielą tysiące kilometrów. Dlatego tak potrzebna za oceanem jest obecność Radia Maryja; radia, które stało się pomostem między Polonią, a ojczystym domem.

– Po raz kolejny pielgrzymujemy jako Rodzina Radia Maryja; jako ci, którzy poprzez to radio mają łączność z Ojczyzną, z Kościołem powszechnym i z Kościołem w Polsce – mówił dyrektor centrali Radia Maryja w Chicago o. Zbigniew Pieńkos CSsR.

W domu państwa Zalewskich Radio Maryja i Telewizja Trwam grają nieprzerwanie od wielu lat.

– To nam – myślę tak – bardzo pomogło w wychowaniu patriotycznym dzieci. I tak jak nawet chyba Marysia powiedziała, że zna praktycznie wszystkie programy z Telewizji Trwam – powiedziała Dorota Zalewska, Zespół Rodzinny „Polskie Nadzieje” z Winsor w Kanadzie.

Marysia, wspólnie ze swoim rodzeństwem – Michałem i Julią – miała szansę zaśpiewać w trakcie pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Amerykańskiej Częstochowy. Mszę św. poprzedził koncert zespołu „Polskie Nadzieje”.

Stajemy przed obliczem Królowej Narodu, przed obliczem Pani Jasnogórskiej – mówił do Polonii zgromadzonej w Sanktuarium w Doylestown o. Piotr Dettlaff CSsR.

– To często Wy na emigracji, oddaleni tyle tysięcy kilometrów, zawstydzacie nas Polaków mieszkających w Ojczyźnie i pokazujecie również nam, na czym polega prawdziwa troska, prawdziwa miłość o dom ojczysty – powiedział o. Piotr Dettlaff CSsR.

I za te starania o ojczysty dom w liście skierowanym do uczestników pielgrzymki dziękował prezydent Andrzej Duda.

– Ogromnie się cieszę, że ta pielgrzymka stanowi świadectwo, że amerykańska polonia, potrafiąca sprostać wyzwaniom nowoczesności, jest jednocześnie niezachwianie wierna tradycyjnym wartościom, bez których nie sposób sobie wyobrazić życia i rozwoju zachodniej cywilizacji – dodał o. Zbigniew Pieńkos CSsR.

Ta wierność tradycyjnym wartościowym wyraża się także poprzez sprzeciw wobec bezbożnej ideologii, która jest również obecna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – podkreślał w słowach skierowanych do rodaków zza oceanu o. Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja mówił o pilnej potrzebie ewangelizacji.

– Zaangażowanie nasze w ewangelizację, niesienie Chrystusa, kiedyś Pan Jezus nam to wynagrodzi, nieść Chrystusa – podkreślił dyrektor Radia Maryja.

I właśnie takie hasło od lat towarzyszy w dziele ewangelizacji Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Wcześniej, bo na przełomie XIX i XX wieku, towarzyszyło też bł. Ignacemu Kłopotowskiemu. To relikwie założyciela loretanek zostały w trakcie pielgrzymki uroczyście wprowadzone do narodowego sanktuarium w Doylestown.

– Zakładając nowe zgromadzenie wierzył mocno, że ono podejmie jego misję oraz przyczyni się do szerzenia prasy katolickiej – mówiła Matka Aniceta Borowska, przełożona generalna sióstr loretanek.

O potrzebie ewangelizacji mówił również w trakcie Mszy św. biskup pomocniczy Chicago ks. bp Andrzej Wypych.

– Zaczynamy od nawracania do Boga rzeczywistości zawsze od siebie samego. Od swojej własnej rodziny, od wspólnoty, od stołu Eucharystycznego, Mszy św., pokazując, gdzie jest nasze przeznaczenie i jaka jest nasza misja człowieka w tym świecie – wskazał biskup pomocniczy Chicago.

Ks. bp Andrzej Wypych przypomniał, że to w Eucharystii możemy spotykać się z miłością Boga. Tłumaczył, że to z woli samego Jezusa staliśmy się dziećmi Maryi; matki, która czeka i towarzyszy nam także w dziele ewangelizacji.

TV Trwam News/RIRM

drukuj