Świętość to normalność – Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja

Na Jasnej Górze odbyła się XVI Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja. W tym roku przebiegała pod hasłem: „Świętość to normalność”.

U stóp Matki Bożej Królowej Polski młodzi dziękowali za wszelkie łaski – szczególnie za dar Jana Pawła II – Świętego Papieża, w którego sercu zawsze obecna była młodzież. To właśnie relikwie Papieża Polaka i bł. Karoliny Kózkówny towarzyszyły młodym podczas sobotniego wieczoru.

Nie zabrakło również czasu świadectw. To już stały element młodzieżowej pielgrzymki. Młodzi słuchacze i sympatycy toruńskiej rozgłośni zwierzyli swoje życie Matce Bożej. Młodzi otrzymali także symbolicznego „Jasia” – małą figurkę dziecka poczętego i zadeklarowali się bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Młodzi pielgrzymi uczestniczyli także w warsztatach dziennikarskich.

Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była Msza św., której przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej. Ks. Zbigniew Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który wygłosił homilie mówił, że Boga trzeba odkrywać.

– Bóg pragnie wkroczyć w twoje życie jak najpełniej, ale to wkroczenie wiąże się z tym, że trzeba przyjąć zaproszenie. Bo Bóg jest elegancki, niesamowita kultura relacji, piękny, nikomu się nie narzuca, nikogo nie zmusza, nikogo nie zniewala. On przez piękno pragnie porywać nasze serca, ale by się to działo to trzeba Go odkrywać. (…) Często mówimy o świętości. Pamiętajmy, że jest to wzrastanie w Bogu, w łasce, stawanie się jak najpiękniejszym człowiekiem w relacji do Najwyższego i innych – powiedział ks. Zbigniew Kucharski.

Zebrani na Jasnogórskich błoniach skierowali również list do Ojca Świętego Franciszka.

Do zebranych przemówił o. dr Tadeusz Rydzyk, Założyciel i Dyrektor Radia Maryja.

– Kto trwa we mnie, a ja w nim ten owoc obfity przynosi. I na tym polega świętość – trwać w Jezusie Chrystusie – powiedział o. Tadeusz Rydzyk.

Pielgrzymka młodych na Jasnej Górze zakończyła się Apelem Jasnogórskim. Spotkanie uświetnił śpiew Zespołu Muzyki Sakralnej „Lumen” i Pielgrzymkowej Scholi Młodzieżowej. To wyjątkowe spotkanie zakończył radosny śpiew i pokaz sztucznych ogni.

Transmisje uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i TV Trwam.

 

 RIRM/TV Trwam News