V Ogólnopolski Tydzień Biblijny zakończony

Zakończył się V Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Hasłem przewodnim były słowa: „Panie, wierzę, że ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym”.

– Hasło V Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego nawiązywało do tematu Roku Duszpasterskiego w Polsce i do przeżywanego w Kościele Powszechnym Roku Wiary. Hasło stanowią słowa żarliwej wiary, z jaką zwraca się do Chrystusa Marta – siostra zmarłego i pogrzebanego kilka dni wcześniej Łazarza. W odpowiedzi na tak mocną wiarę Pan Jezus, jak wiemy, wskrzesił jej brata Łazarza, a wielu, właśnie poprzez ten cud rozpoznało w Chrystusie oczekiwanego Pana i Zbawiciela – powiedział ks. dr Jacek Kucharski, moderator Dzieła Biblijnego w diecezji radomskiej.

W każdej diecezji w Polsce w Tygodniu Biblijnym odbywały się spotkania, prelekcje i konkursy biblijne.

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się XVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej A.D. 2013. Do uczelni przybyła młodzież z całej diecezji. Zakres merytoryczny XVII edycji konkursu obejmował szczegółową znajomość Księgi Rodzaju (rozdz. 12-50) oraz List Świętego Pawła do Rzymian wraz z wstępami, przypisami, komentarzami oraz słowniczkiem. Jak powiedziała Karolina Broda, laureatka konkursu poziom tegorocznego konkursu był wysoki.

– Uważam, że poziom konkursu był wysoki. Szczególnie trudny był zestaw pytań dodatkowych tzw. „na dogrywkę”. Jednak dla mnie pytania były prostsze niż w ubiegłym roku. Może to wynikać z tego, że bardzo lubię czytać Księgę Rodzaju, a w zeszłym roku były pytania z Księgi Izajasza – zaznaczyła Karolina Broda. WIĘCEJ czytaj  oglądaj 

Natomiast w dniach 19-20 kwietnia w Seminarium Duchownym w Paradyżu odbył się VII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla alumnów Wyższych Seminariów Duchownych. Wzięło w nim udział 20 alumnów z różnych części Polski – studenci seminariów zakonnych i diecezjalnych. Inicjatorem i merytorycznym organizatorem konkursu był ks. dr Andrzej Oczachowski, biblista i moderator „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II” w diecezji gorzowsko-zielonogórskiej.

Wśród wielu pytań znalazły się m.in. takie, jak: gdzie w Piśmie świętym jest mowa o tym, że świat został stworzony przez Boga z niczego? Kim był dla Abrahama Lot i dlaczego wyruszył wraz z nim w podróż? Jakie rzeki płynęły przez Eden i gdzie miały one swoje źródło? Jak się tłumaczy po hebrajsku „Morze Czerwone”?

Zmagania konkursowe w pierwszym dniu poprzedziła uroczysta celebracja Słowa Bożego w pięknie odrestaurowanym, zabytkowym kościele pocysterskim, sanktuarium Matki Bożej Paradyskiej. Przewodniczył jej ks. dr Andrzej Oczachowski, a homilię wygłosił ks. prof. Henryk Witczyk, moderator krajowy apostolatu biblijnego.

– Z prawdziwą radością przyjechałem na ten konkurs, by w jakimś sensie ubogacić go medytacją nad Słowem Bożym. Zastanawialiśmy się w jaki sposób teksty Pisma Świętego przemieniają człowieka, w jaki sposób upodabniają go do Chrystusa. Pragnę gorąco podziękować wszystkim księżom biskupom, proboszczom, wikariuszom, wszystkim osobom katechizującym w naszym Kościele – powiedział ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk.

Drugi dzień konkursu biblijnego otworzył uroczysty śpiew Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny, które w istocie swej utkane są z tekstów Pisma świętego. Z kolei ,porannej Mszy świętej przewodniczył rektor WSD w Paradyżu – ks. Jarosław Stoś.

Finał ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Alumnów w Paradyzu to wydarzenie, które pozwala mieć mocną nadzieję, co do dalszego rozwoju apostolatu biblijnego w Polsce. To doskonałe zwieńczenie ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, przeżywanego w dniach: 14-20 kwietnia pod patronatem „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”.

RIRM

drukuj