Fot. Joanna Adamik

„Gaudete, Christus est natus”! opłatek nauczycieli i pracowników oświaty w Krakowie

Z Boga rodzi się nasza wiara. To ona zwycięża świat, niezależnie od wszystkiego – mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski podczas Mszy św., która rozpoczęła opłatek dla nauczycieli i pracowników oświaty w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich.

W homilii metropolita krakowski przypomniał, że Trzej Mędrcy uznali w Chrystusie Bożego Syna i Zbawiciela.

W tajemnicę Objawienia wpisuje się przeżycie najbliższej niedzieli: Chrzest Pański. To Duch Święty, który zstąpił na Chrystusa, zanurzonego w wodach Jordanu, potwierdził, że jest On prawdziwie Bożym Synem – wskazywała ks. abp Marek Jędraszewski.

Ksiądz arcybiskup nawiązał do dzisiejszej Ewangelii i do słów Chrystusa, w których potwierdza On swoje mesjańskie pochodzenie. Naszą odpowiedzią powinna być żarliwa wiara i gotowość do głoszenia Ewangelii. Metropolita wspomniał obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu, podczas których młodzi ludzie uczestniczyli w spotkaniu z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Prymas Tysiąclecia mówił wtedy słowa, zaczerpnięte z dzisiejszego pierwszego czytania: „Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”

Z Boga rodzi się nasza wiara. To ona zwycięża świat, niezależnie od wszystkiego. Bóg zwycięża w ludzkich sercach, które z miłością i wiarą przyjmują prawdę Ewangelii i którym ta prawda daje nadzieję, że życie ludzkie z wszystkimi problemami i nadziejami ma swój sens i cel – ostateczne zwycięstwo w domu Ojca bogatego w miłosierdzie – podkreślał.

Na zakończenie ksiądz arcybiskup wzywał do modlitwy, aby nauczanie religii w szkołach przynosiło zwycięstwo wiary.

Podczas spotkania opłatkowego w Sali Królewskiej, ks. dr Andrzej Kielian, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, podziękował wszystkim za obecność i za ogromny trud, jaki nauczyciele wkładają w działalność edukacyjną. Przypomniał, że lekcje religii odbywają się w szkole od prawie 30 lat. Następnie, ksiądz arcybiskup wręczył medale Jana Pawła II, przyznawane za zasługi dla Archidiecezji katechetom oraz pracownikom nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli. Złote medale otrzymali: Barbara Nowak, Małgorzata Dutka-Mucha, Dorota Skwarek, Ks. Józef Gal, Elżbieta Baran, Wiesław Kic, Anna Paprocka. Srebrne medale dostali: Marzena Bąk, Ewa Kantyka, Ks. Sławomir Kowalski, Ks. Jacek Ozdoba, Ks. Leszek Uniwersał, Ks. Wojciech Warzecha, s. Leonika Dorota Dąbek, s. Anna Laska, s. Anna Lorek , s. Janina Rokosz  , s. Sawia Waresiak, s. Iwona Żmuda, Adam Berski, Edyta Bliźnik, Józef Chlebek, Grażyna Grzesiak, Maria Holewa, Robert Kępa, Danuta Łopuch, Lidia Majerska, Teresa Piłat , Jan Płoszczyca, Bożena Prochwicz, Leszek Serafin, Stanisław Sobór, Genowefa Smolik, Małgorzata Stalmach, Romana Starczyńska, Urszula Wąchocka, Krystyna, Anita Ziemianin.

Ksiądz arcybiskup przypomniał słowa Jana Pawła II, że bez Chrystusa nikt nie jest w stanie pojąć pełni swojego człowieczeństwa. Dodał, że ostatnio pojawiły się głosy, kwestionujące obecność religii w szkołach. Doskonałą odpowiedź daje ks. prof. Tomasik, który tłumaczy, że katechizacja odbywa się na mocy przepisów Konstytucji, Konkordatu oraz ustawy o systemie oświaty. Metropolita, przypominając nauczanie Papieża Polaka, zaznaczył, że państwo jest prawdziwie wolne, jeśli gwarantuje się jego obywatelom wolność religijną.

Troska o zachowanie tych wartości jest gwarancją i fundamentem tego, że jako naród, będziemy się dobrze rozwijali (…) Odcinając się od chrześcijańskich korzeni Europy, doprowadzamy do sytuacji, że Europa jako pewne dziedzictwo kulturowe mogłaby przestać istnieć. Nam nie wolno do tego dopuścić! – akcentował ks. abp Marek Jędraszewski.

Na zakończenie ksiądz arcybiskup podziękował przedstawicielom kuratorium i wszystkim, którzy działają w strukturach rządowych i samorządowych na rzecz edukacji, że zabiegają o to, aby wychowanie polskich dzieci i młodzieży było oparte na mocnych fundamentach. Docenił również piękny śpiew kolęd, który jest nie tylko przeżyciem estetycznym, ale duchowym.

Głoście z radością i pewnością współczesnemu światu prawdę o Bogu Emmanuelu, który jest z nami! – mówił.

Nauczyciele życzyli metropolicie, aby Dzieciątko Jezus błogosławiło mu w pasterskiej posłudze, a pani kurator oświaty Barbara Nowak wspominała lekcje religii, odbywające się w salach katechetycznych, które w burzliwym czasie komunizmu porządkowały jej świat.

Joanna Folfasińska, Archidiecezja Krakowska/RIRM

drukuj