Sympozjum Oblicza ekologii ku czci śp. prof. dr. hab. Jana Szyszko