Dobiega końca II Kongres Młodych Konsekrowanych

Uroczystą Mszą św. sprawowaną przez nuncjusza apostolskiego ks. abp. Celestino Migliore zakończy się dziś na Jasnej Górze II Kongres Młodych Konsekrowanych. W spotkaniu bierze udział prawie 1000 osób konsekrowanych z całej Polski.

Dziękczynienie Bogu za dar powołania, konferencje, koncert uwielbienia, wieczór adoracji oraz procesja z relikwiami świętych i błogosławionych – to tylko niektóre z punktów programu dobiegającego końca Kongresu.

Wczoraj, podczas Mszy św. w bazylice jasnogórskiej, ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, wskazał, że poprzez spotkania poświęcone modlitwie i refleksji, a także poprzez dzielenie się problemami i nadziejami, pragniemy zaświadczyć, że nie jesteśmy uczniami systemu filozoficznego czy ideologicznego, ale mężczyznami i kobietami, którzy przez wiarę doświadczają osobistego spotkania z Chrystusem.

– Praca prowadzona na rzecz Kościoła Chrystusowego przy zaangażowaniu różnych charyzmatów i posług jest trudnym zadaniem, ale poprzez łaskę wiary i przylgnięcie osobiste umysłem, sercem, duszą i ciałem do Zbawiciela. Jest to misja nadająca sens życiu i zarazem sprawa godna poświęcenia własnego życia – podkreślił metropolita częstochowski.

Ksiądz arcybiskup wskazał również, że Boża opatrzność nigdy nie nakłada na nas ciężarów, których nie jesteśmy w stanie unieść.

– Ani nie stawia wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać. Jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą. Chodźmy więc ufnie w Chrystusie wraz z Maryją – Matką naszych powołań i zawierzeń. On będzie nam towarzyszył w drodze aż do celu, który zna tylko On – mówił ks. abp Wacław Depo.

W Kongresie biorą udział młodzi konsekrowani z różnych zakonów, zgromadzeń, ale nie tylko. Chciałabym zwrócić uwagę, że osoby konsekrowane to też osoby, które służą Panu Bogu w instytutach świeckich – podkreśliła s. Monika Duda ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich.

Spotkanie osób konsekrowanych jest okazją do głębszego odkrywania daru, jakim jest łaska powołania.

– Osoby konsekrowane mają pomóc dzisiejszemu światu odkryć oblicze Pana Jezusa, a więc np. ma się to dokonywać przez nasze życie wspólne, przez naszą działalność. Przez naszą wierność powołaniu świat ma widzieć, że Pan Bóg jest dzisiaj obecny i można Go zobaczyć. Jego oblicze jest dzisiaj widzialne w Kościele – podkreślił ks. Tomasz Sekulski.

II Kongres Młodych Konsekrowanych wpisuje się w obchody przeżywanego w Kościele Świętym Roku Życia Konsekrowanego i stanowi odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, by odkrywając piękno konsekracji, wspierać się wzajemnie w naszym radosnym „tak” dla Ewangelii.

 

 

TV Trwam News/ RIRM

drukuj