Młodzieżowe Koła Przyjaciół Radia Maryja

mkprm_01

To spontanicznie powstające grupy młodych słuchaczy Radio Maryja, których połączyła miłość do Boga, do Matki Najświętszej, do Ojczyzny oraz pragnienie wspólnego działania na rzecz Nowej Ewangelizacji poprzez współpracę z Radiem Maryja. Koła realizują program formacyjny proponowany przez Radio Maryja, aby stawać się miejscem intensywnego wzrastania w wierze oraz podejmują dzieła ewangelizacyjne w swoich parafiach, środowiskach, odpowiadając na apostolskie powołanie do bycia świadkami Chrystusa. Poprzez wiele wspólnie podejmowanych inicjatyw, takich jak: spotkania dyskusyjne, modlitewne, wykłady, audycje, publikacje w prasie, internecie, apostolat dobrej książki i czasopism, animacja młodych we własnym środowisku itd., angażują się konkretnie w dzieło ewangelizacji, starając się dotrzeć do Młodych z Dobra Nowiną o zbawieniu w Chrystusie.

Koła powstają po uzgodnieniu ze swoim proboszczem i z Radiem Maryja. Każdy, kto chciałby założyć MKPRM, proszony jest o kontakt z Radiem pod następującym adresem:

o. Marcin Krupa CSsR
Ul. Żwirki i Wigury 80
87-100 Toruń
omarcin@radiomaryja.pl
www.facebook.com/CzasWzrastania

drukuj