Radio Maryja

ul. Żwirki i Wigury 80,
87-100 Toruń, Polska


Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail

Rozm. Niedokończone

27
kwietnia
18:15
Rozmowy niedokończone: Reforma Służby zdrowia cz.I
pos. Tomasz Latos
27
kwietnia
21:30
Rozmowy niedokończone: Reforma Służby zdrowia cz.II
pos. Tomasz Latos
28
kwietnia
21:30
Czas Wzrastania: W drogę z nami...

Transmisje

28
kwietnia
14:00
Podróż Apostolska Ojca św. Franciszka do Egiptu: Ceremonia powitania
28
kwietnia
16:00
Podróż Apostolska Ojca św. Franciszka do Egiptu: Wizyta kurtuazyjna u wielkiego imama uniwersytetu z Al-Azhar, Ahmada al-Tayebai przemówienia obydwu przywódców religijnych podczas Międzynarodowej Konferencji Pokojowej. Spotkanie z przedstawicielami władz. Wizyta papieża u Tawadrosa II - Patriarcha Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego
29
kwietnia
10:00
Podróż Apostolska Ojca św. Franciszka do Egiptu: Msza św. w Kairze
29
kwietnia
15:15
Podróż Apostolska Ojca św. Franciszka do Egiptu: Spotkanie z przedstwicielami duchowieństwa, osób zakonnych i seminarzystami
29
kwietnia
17:00
Podróż Apostolska Ojca św. Franciszka do Egiptu: Ceremonia pożegniania