fot. twitter.com/MF_GOV_PL

Min. T. Czerwińska: Nasze osiągnięcia to m.in. stabilne finanse publiczne i odbudowa dochodów podatkowych państwa

Stabilne finanse publiczne i odbudowa dochodów podatkowych państwa – to osiągnięcia resortu finansów ostatnich trzech lat – powiedziała  minister Teresa Czerwińska. Szefowa resortu przedstawiła też priorytety. Wśród nich – jak mówiła – jest wysoki wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie i stabilne finanse.

Prof. Teresa Czerwińska zwróciła uwagę, że według prognoz dług sektora finansów publicznych w tym roku został zmniejszony z ponad 54 proc. PKB do 49 proc.

Kolejny parametr, który świadczy o stabilności finansów publicznych, o tym, że wykorzystujemy dobrą koniunkturę gospodarczą do konsolidacji fiskalnej, do tego, aby deficyt sektora finansów publicznych […]był jak najniższy, czyli z 2,7 proc. PKB w 2015 roku do 0,9 proc. PKB w 2018 roku. Taki szacunek jest prognozą Komisji Europejskiej – podkreślała minister finansów.

Ministerstwo prognozuje, że dojście do 0,5 proc. PKB jest realne w tym roku – dodała szefowa resortu.

Ponadto przypomniała, że deficyt budżetu jest zaplanowany na poziomie 41 mld zł w br. Tymczasem dziś mówimy o realizacji deficytu na poziomie poniżej 50 procent.

Minister Teresa Czerwińska przekonywała, że dzięki bardzo dobrym parametrom budżetu jest możliwy wzrost gospodarczy, w którym partycypują wszyscy.

RIRM/PAP

drukuj