Zadania Bractwa Św. Jana Pawła II

Sanktuarium pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła w Toruniu jest wotum wdzięczności za pontyfikat naszego Wielkiego Rodaka – Papieża. O. dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja zaprasza wszystkich wiernych do włączenia się w to dziękczynienie poprzez uczestnictwo w powstającym Bractwie św. Jana Pawła II.

***

Skupieni wokół sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, odczytując to miejsce jako znak „Polski św. Jana Pawła II”, pragniemy:

– wyrazić naszą radość z faktu obdarowania nas osobą i dziełem Jana Pawła Wielkiego,

– potwierdzić świadomość zobowiązania, które płynie z tego, że byliśmy i jesteśmy świadkami tego wyjątkowego Świadka Boga,

– wyśpiewać Bogu wdzięczność za to, że mamy takiego Przewodnika w drodze do Boga.

Wszyscy, którzy pragną być ewangelicznymi siewcami i kochają św. Jana Pawła II!

Jesteśmy po Światowych Dniach Młodzieży i po wielu innych wydarzeniach – powracamy do sprawy Bractwa św. Jana Pawła II. Może do niego należeć każdy, kto stara się być dobrym, praktykującym katolikiem i Polakiem oraz naśladować św. Jana Pawła II w jego „Totus Tuus”, następnie otrzyma referencje na piśmie od swojego duszpasterza i podejmie według możliwości zadania członka Bractwa, a więc:

 1. Modlitwę – przynajmniej jeden dziesiątek różańca codziennie w intencji Kościoła, o pokój w Ojczyźnie i w świecie oraz w intencji ewangelizacji Polski i świata, a także za członków bractwa św. Jana Pawła II;
 2. Będzie zgłębiał nauczanie św. Jana Pawła II, w tym, wedle możliwości, będzie starał się brać udział w wydarzeniach związanych ze św. Janem Pawłem II proponowanych przez Bractwo;
 3. Będzie tworzył domową biblioteczkę św. Jana Pawła II. Chodzi tu o książki, muzykę, filmy, dzieła św. Jana Pawła II, a więc dokumenty, które wydał jako Papież;
 4. Rozpowszechnianie nauczania św. Jana Pawła II i wiedzy o nim;
 5. Sekcja młodzieżowa „JP II – nowe pokolenie”. Dla sekcji młodzieżowej szczególne zadanie: poznawanie św. Jana Pawła II – jego życia oraz Wielkich Polaków i świętych jako wzorów do naśladowania;
 6. Współpracowanie z sanktuarium św. Jana Pawła II. Wspieranie modlitwą, według możliwości także materialnie, przez wolontariat – animację pielgrzymów i strzeżenie relikwii św. Jana Pawła II;
 7. Każdy z członków Bractwa ma duchowy udział w modlitwach, nowennach do św. Jana Pawła II, Mszach św. sprawowanych w każdy wtorek w sanktuarium św. Jana Pawła II w Toruniu;
 8. Członkowie Bractwa św. Jana Pawła II podczas dyżurów w sanktuarium, animacji pielgrzymów, strzeżenia relikwii św. Jana Pawła II oraz podczas uroczystości w sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu używają specjalnych strojów;
 9. Członkowie Bractwa noszą także specjalne odznaki;
 10. Do Bractwa przyjmuje kolegium oo. redemptorystów posługujących w Radiu Maryja i sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu;
 11. Opiekunem i zwierzchnikiem jest ojciec redemptorysta wybrany przez kolegium ojców, jak w punkcie poprzednim. Sekretarzem jest siostra ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi posługująca w sanktuarium.

By zostać członkiem Bractwa należy też wypełnić specjalną deklarację i przesłać na adres e-mail: [email protected]. Otrzymanie odpowiedzi pozytywnej oznacza przyjęcie do Bractwa.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA DO BRACTWA ŚW. JANA PAWŁA II

o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja

Wyrażając naszą wiarę w Boga, Ojca, bogatego w miłosierdzie,

Chrystusa, Odkupiciela człowieka,

Ducha, Pana i Ożywiciela,

Chcemy służyć Ewangelii życia w symbiozie wiary i rozumu,

Angażować się poprzez pracę w społeczną troskę Kościoła,

Żyć w Kościele, który jest z Eucharystii i przez Eucharystię,

Dążyć do tego, by uczniowie Jezusa byli jedno,

Nie zaniedbując misji Chrystusa Odkupiciela,

Zawierzamy nasze bractwo – Bractwo św. Jana Pawła II,

Maryi, Matce Odkupiciela

I Gwieździe Nowej Ewangelizacji

Z nadzieją, że wraz ze św. Janem Pawłem II

Dane nam będzie przekroczyć próg nadziei.

Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
ul. Droga Starotoruńska 1,
87-100 Toruń
tel. 693 168 247; e-mail: [email protected]

drukuj