Ważna informacje dla Bractwa Św. Jana Pawła II

Osoby zainteresowane przynależnością do Bractwa św. Jana Pawła II mają okazję przystąpić do tej wspólnoty w dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, to jest 22 października 2020.

Warunkiem jest wcześniejsze złożenie dokumentów: deklaracji znajdującej się na stronie radiomaryja.pl w zakładce Bractwo św. Jana Pawła II oraz opinii od księdza proboszcza parafii miejsca zamieszkania.

Dokumenty te należy przesłać na adres: Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji ul. Droga Starotoruńska 3; 87-100 Toruń lub drogą elektroniczną; [email protected]

Kandydaci do Bractwa są proszeni o przybycie do Sanktuarium 22 października na godz. 10.00.

Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
ul. Droga Starotoruńska 1,
87-100 Toruń
tel. 693 168 247; e-mail: [email protected]

drukuj