4 edycja letniej Szkoły Bractwa św. Jana Pawła II (10-12 lipca 2019)

SZKOŁA BRACTWA ŚW. JANA PAWŁA II W TORUNIU PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ

2019 – MYŚLĄC OJCZYZNA… (OJCZYZNA – NARÓD – PAŃSTWO)

Wykłady poprowadzi ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr.

10.07 – środa

10.00 – 11.00 – Pojęcie ojczyzny –pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co materialne

11.30 – 12.30 – Pojęcie ojczyzny – w stronę wiecznej ojczyzny

13.00 – obiad

15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego z elementami rozważania o teologii miłosierdzia

16.00 – 17.30 – Pojęcie ojczyzny – chrześcijańskie korzenie kultury polskiej i europejskiej

18.00 – Msza święta w Sanktuarium

19.00 – kolacja

20.00 – spotkanie

11.07 – czwartek

08.00 – Modlitwa poranna i śniadanie

09.00 – 10.30 – Patriotyzm – miejsce patriotyzmu w Dekalogu

11.00 – 12.30 – Patriotyzm – ku strukturom ponadnarodowym albo w kierunku kosmopolityzmu?

13.00 – obiad

15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego z elementami rozważania o teologii miłosierdzia

16.00 – 17.30 – Patriotyzm – drogą do uporządkowanej miłości społecznej

18.00 – Msza święta w Sanktuarium

19.00 – kolacja

20.00 – spotkanie – perspektywy na przyszłość

12.07 – piątek

08.00 – Modlitwa poranna i śniadanie

09.00 – 10.30 – Patriotyzm – dar i zadanie

12.00 – Msza święta w Sanktuarium

13.00 – obiad

Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
ul. Droga Starotoruńska 1,
87-100 Toruń
tel. 693 168 247; e-mail: sanktuarium@radiomaryja.pl

drukuj