Leśnicy i myśliwi u Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie

Zakończyła się pielgrzymka leśników i myśliwych do Sanktuarium pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. W tym roku pątnicy upamiętnili 30. rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do ziemi białostockiej.