25. Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

Na Jasną Górę po raz 25 przybyła Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników. W tym roku przyświecają jej słowa bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego: „Przyroda to najpiękniejszy uniwersytet”.