W Sejnach upamiętniono 81. rocznicę rozpoczęcia wywózek na Sybir

W niedzielę, w 81. rocznicę rozpoczęcia masowych wywózek na Sybir odbyły się w Sejnach uroczystości upamiętniające te wydarzenia.