Prof. W. Wysocki o Parku Pamięci Narodowej: To inicjatywa, która powinna być od dawna naszą wizytówką, jako złożenie hołdu osobom, które zapisały się taką wspaniałą postawą moralną

Jest to inicjatywa, która powinna być od dawna naszą wizytówką, jako złożenie hołdu osobom, które zapisały się taką wspaniałą postawą moralną. Choć jest to jednocześnie bolesne, ponieważ wielu z tych ludzi zapłaciło najwyższą cenę, cenę życia, za realizację swojego systemu wartości i wierności Dekalogowi podczas II wojny światowej – powiedział o otwarciu Parku Pamięci Narodowej w Toruniu w rozmowie z red. Zenonem Baranowskim z „Naszego Dziennika” prof. Wiesław Wysocki, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.