NBP: udział Rosji w imporcie ropy do Polski spadł do 61,5 proc. w 2019 wobec 68 proc. w 2018

Polska polityka dywersyfikacji sprawiła, że maleje udział Rosji w imporcie ropy do naszego kraju. Tak uważa pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.