Badania archeologiczne na terenie Westerplatte

Na terenie Westerplatte archeolodzy odnaleźli kolejne ludzkie szczątki należące do trzech osób. W sumie w trakcie badań natrafiono na siedem kompletnych bądź częściowo zachowanych szkieletów. Przy części z nich odkryto przedmioty wskazujące na polskich żołnierzy.