Wpisy

Spór o oryginalne tablice z postulatami z sierpnia 1980 roku

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda domaga się od Europejskiego Centrum Solidarności zwrotu oryginalnych tablic z postulatami z sierpnia 1980 r. Tablice są własnością Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W 2014 roku zostały wypożyczone do Europejskiego Centrum Solidarności. Dyrekcja placówki nie chce zwrócić eksponatu prawowitemu właścicielowi.