Wpisy

WSKSiM odpowiedzią na współczesny kryzys prawdy

Misją uniwersytetów zawsze powinna być służba prawdzie. Zwłaszcza dziś, kiedy toczy się batalia o tożsamość narodu, rodziny, ale i człowieka. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej daje studentom argumenty, kiedy podważane są podstawowe wartości. Jest odpowiedzią na współczesny kryzys prawdy, co zgodnie podkreślają studenci i profesorowie.

Prezydent RP A. Duda na inaugurację roku WSKSiM: Ta uczelnia kształci młodych obywateli w duchu chrześcijańskiej i patriotycznej współodpowiedzialności za dobro wspólne

WSKSiM kształci młodych obywateli w duchu chrześcijańskiej i patriotycznej współodpowiedzialności za dobro wspólne. Kierując się naukom Kościoła katolickiego zaszczepia studentom wartości, z których wyrosła instytucja uniwersytetu oraz cała kultura europejska, czyli szacunek dla prawdy, klasycznie pojmowaną sprawiedliwość i poczucie piękna, a także poszanowani godności osoby – każdej osoby ludzkiej – napisał w liście na inaugurację roku akademickiego WSKSiM prezydent RP Andrzej Duda. List odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta RP.

Premier M. Morawiecki w liście na inaugurację WSKSiM: To uczelnia gotowa na wyzwania współczesności

Uczelnia, którą Państwo reprezentujecie, jest szczególnym miejscem na mapie Polski. Jest kontynuacją wspaniałej, liczącej wiele stuleci tradycji szkół zakładanych przez zakony, począwszy od benedyktynów, poprzez jezuitów i wiele innych zgromadzeń (…). WSKSiM nawiązuje do tej wielkiej tradycji. Jest jednocześnie gotowa na wyzwania współczesności – napisał w liście na inaugurajcę roku akademickiego premier Mateusz Morawiecki. List odczytała Anna Gembicka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.