Wpisy

Święta na służbie

Podczas gdy inni zasiadają przy wigilijnym stole, oni czuwają nad bezpieczeństwem, kierują ruchem czy gaszą pożary. Mowa o policjantach, strażakach i ratownikach GOPR, dla których Święta Bożego Narodzenia są czasem wzmożonej czujności i służby.